Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • STARÁ CESTA, IV

    Komínem mezi věží a masivem, výše vpravo na balkón v údolní stěně (nebo traverz od náhorní hrany doleva). Hranou na vrchol. David Nehasil, Vladislav Nehasil, 20.11.1998

  • NÁHORNÍ HRANA, VIIa

    Zleva na náhorní hranu a tou na vrchol. Vladislav Nehasil, David Nehasil, 20.11.1998