Lokace: Mapy.cz

Štěkot vyděšeného psa, RP VIIa
Šum vody, II
Ryby, raky, II
Mrtvá voda, III

Cesty na této skále

 • ŠTĚKOT VYDĚŠENÉHO PSA, RP VIIa

  Vlevo v Z stěně ukloněnou plotnou mírně zleva přes BH přímo ke slanění. Vladislav Nehasil, Zuzana Nehasilová, 15.6.2020

 • ROLNICKÁ SPÁRA, v

  Ve středu Z stěny šikmo vpravo ubíhajícím zářezem na vrchol. Vladislav Nehasil, Zuzana Nehasilová, 15.6.2020

 • ŠUM VODY, II

  Vpravo od „Rolnické spáry“ koutkem na balkon a krátkou spárou n. t. Karel Koudelka, Jiří Staněk, 22.8.2021

 • RYBY, RAKY, II

  Vpravo v Z stěně od hrany z balkonu šikmo vlevo a spárou n. t. Jiří Staněk, Karel Koudelka, 22.8.2021

 • MRTVÁ VODA, III

  Vpravo v Z stěně z balkonu hranou n. t. Karel Koudelka, Jiří Staněk, 22.8.2021