Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, I

  Od S komínem na vrchol. Zdeněk Kropáček, Monika Kropáčková, 2.3.1975

 • PŮLNOČNÍ STĚNA, VIIa

  Vlevo v S stěně žebrem na balkón. Stavěním a stěnou přes kruh na vrchol. Dieter Fahr, Helmut Paul, 15.10.1977

 • JIŽNÍ SPÁRA, VI

  V J stěně spárou na vrchol. Zdeněk Kropáček, Martin Kropáček, 2.5.1975

 • ROZCVIČKA, VIIa

  Vlevo v J stěně stěnou přes kruh na vrchol. Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková, 22.8.1982

 • OBLOUKOVÁ CESTA, II

  Od nástupu „Staré cesty“ doprava na plošinu, vpravo do žlabu a na hranu. Hranou na vrchol. Zdeněk Kropáček, Martin Kropáček, 2.3.1975

 • OBLOUKOVÁ CESTA - VARIANTA, III

  Při Z hraně žlabem přímo na plošinu a „Obloukovou cestou“ na vrchol. Karsten Müller, I. Müller, M. Heuer, H. Bührend, P. Böttcher, 29.10.1994

 • REJ ČARODEJNIC, VIIIb

  Středem SV stěny přes kruh a hodiny ke 2. kruhu. Stěnou přímo na vrchol. Pavel Henke, Pavel Bechyně, 21.9.2003

 • REBEKEPLEX, VIIIa

  V hranou přes 2 kruhy na vrchol. Pavel Henke a Pavel Bechyně, 20.9.2003