Lokace: Mapy.cz

ZVON
ZVON topo

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, III

  V stěnou šikmo vlevo na balkón a hranou na vrchol. Zdeněk Kropáček, 20.10.1978

 • ÚDOLNÍ CESTA, IV

  Vpravo v JZ stěně přerušovaným žlábkem na balkón a „Starou cestou“ na vrchol. Manfred Kühn, Zdeněk Kropáček, Egon Merke, 15.8.1979

 • KOMU ZVONÍ HRANA, VIIIa

  Vlevo v JZ stěně na blok, ručkováním přes převis na Z hranu a tou na vrchol. Lubomír Kaván, Václav Sojka, 12.7.1991

 • ODZVONĚNO, VIIIb

  Vpravo od „Náhorní cesty“ převislou hranou na Z hranu a tou na vrchol. Martin Čermák, 8.6.1997

 • NÁHORNÍ CESTA, V

  Vpravo v náhorní stěně na lávku, krátce doprava a podél žebra na vrchol. Zdeněk Kropáček, Manfred Kühn, 15.8.1979

 • SEVEROZÁPADNÍ CESTA, VI

  Jako „Náhorní cesta“ na lávku a stěnou (kruh) na vrchol. Lubomír Kaván, Ladislav Štěpán, 19.3.1989

 • ŠATÁNKOVY VERŠE, IXa

  Středem náhorní stěny přes BH na vrchol. Vlastislav Hrkal, 18.4.1996
  (Cesta věnovaná památce kamaráda a lezce Václava Šatánka)

 • VÝCHODNÍ CESTA, V, (VI)

  SV hranou k zářezu, (postavením) a stěnou na vrchol. Zdeněk Kropáček, Egon Merke, Manfred Kühn, 15.8.1979