Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • JIHOVÝCHODNÍ CESTA, VIIa

  Krátce podél jihovýchodní hrany a po odštěpu traverz doprava ke kruhu. Spárou doprava na balkón a cestou „Severní spára“ na vrchol. Zdeněk Kropáček, 16.8.1979

 • JIHOVÝCHODNÍ CESTA - PTAČÍ VARIANTA, VIIa

  Sokolíkem přímo ke kruhu. Václav Sojka, 1982

 • ŘÁDNÝ OBČAN, VI

  Severovýchodní hranou přes převis a hranou ke kruhu. Při hraně do žlábku. Žlábkem, pak cestou „Severní spára“ na vrchol. Václav Sojka, Iva Nováková, 10.7.1986

 • SEVERNÍ SPÁRA, V

  Stavěním v severní stěně a širokou spárou střední stěny. Gisbert Ludewig, Dietmar Heinicke, 24.4.1975

 • VYSOKO DO ŽLABU, VIIc

  Od středu S stěny přes malý převis a spárou přes kruh na vrchol. Pavel Henke, Pavel Bechyně, 4.9.2004

 • ZÁPADNÍ SPÁRA, VI

  Stavěním v západní stěně do spáry, tou na balkón a stěnou vlevo na vrchol. Karel Hladík, Jiří Rejmond, 15.8.1971