Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, I

  Ze sedla vlevo úzkým komínem na vrchol.

 • NEŠPINAVÁ VARIANTA STARÉ CESTY, II

  Nástup vlevo od „Staré cesty" traverz doleva a stěnou k výlezu komína „Staré cesty". Tou n. v. Jiří Chaloupka, Bára Klinská, 13. 07.2005

 • SLUNEČNÍ DECH, V

  Vpravo v J stěně na lávku. Žlabem přes kruh a vlevo na římsu. Při hraně na vrchol. Jan Marhan, Václav Sedláček, 8.4.1990

 • ÚNOROVÁ SPÁRA, V

  Vpravo při JZ hraně spárou na balkón (kruh) a hranou na vrchol. Václav Sedláček, H. Hlaváčová, P. Volf, 7.2.1988

 • VOLEBNÍ FRAŠKA, VI

  Vpravo v údolní stěně spárou (kruh)a komínem na vrchol. Václav Sojka, Václav Sedláček, 23.10.1988

 • ZIMNÍ ŽLAB, II

  Asi 3m vpravo od cesty „Náhorní spára“ zarostlým žlabem na vrchol. Jan Paul, V. Nehasil, D. Nehasil, Šárka Paulová, Zuzana Nehasilová, 8.12.2002

 • NÁHORNÍ SPÁRA, III

  Ve středu náhorní stěny širokou koutovou spárou na vrchol. V. Nehasil, Jan Paul, D. Nehasil, Šárka Paulová, Zuzana Nehasilová, 8.12.2002