Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, I

  Spárkami v náhorní stěně na plošinu a stěnkou na vrchol.

 • JIŽNÍ KOUT, III

  V J stěně spárou, koutem a komínem na plošinu „Staré cesty“. Tou na vrchol. Albrecht Kittler, Cornelius Zippe, U. Hildebrand, Marius Zippe, Jörg Hempelt, 29.5.1994

 • JIŽNÍ HRANA, VI

  Jižní hranou pod převísek, doleva na lávku „Údolní cesty“. Stěnou doprava (K) n. v. Jörg Hempelt, J. Wollschläger, Marius Zippe,29.5.1994

 • TROCHA NÁMAHY, VIIb

  Z stěnou při levé hraně přes K na lávku „Údolní cesty“. Jako „Jižní hrana“ na vrchol. Petr Vostřel a Jaroslav Herodes, 10.4.1997

 • ÚDOLNÍ CESTA, IV

  V údolní stěně spárou vzhůru a doprava na lávku. Stěnou vzhůru a vlevo hranou na vrchol. Marius Zippe, Jörg Hempelt, Albrecht Kittler, Cornelius Zippe, U. Hildebrand, J. Wollschläger, 29.5.1994

 • BOLAVÁ ZÁDA, VI

  Vlevo v S stěně koutkem na balkón ke K. Převislou stěnou přímo nebo vlevo na vrchol. Petr Vostřel, Pavel Šíma, Petr Šíma, 24.5.1997

 • VÝCHODNÍ KOMÍN, II

  V hranou na malou plošinu. Komínem na plošinu „Staré cesty“ a tou na vrchol. Cornelius Zippe, Albrecht Kittler, U. Hildebrand, Jörg Hempelt, 29.5.1994

 • PITRALON, VI

  Vlevo od „Východního komína“ převislou stěnou (K) na vrchol. Petr Vostřel, Pavel Šíma, Petr Šíma, 19.5.1997