Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • BOŽÍ BOJOVNÍCI, , VIIc

  Vpravo v S stěně přes kruh na římsu pod převisem (hodiny). Šikmo vpravo ke kruhu a hranou na vrchol. Milan Krauskopf, Petr Laštovička , Radek Bohman, František Hochwalder, 3.6.1988

 • KOMÍN, II

  Od JV komínem mezi věží a masívem na vrchol. Luboš Oujezdský, Zdeněk Hubka, A. Staňková, Zdena Maříková, 7.7.1968

 • PÁDOVÁ LINIE, VIIc

  J hranou přes kruh ke slaňovacímu kruhu. Stěnou šikmo vlevo, žlabem a spárou na vrchol. Jürgen Höfer, G. Anderssohn, 9.5.1997

 • PŘESKOK, 3

  Z masívu přeskok na vrchol. René Pohořálek, 22.8.1981

 • ŠPINAVÁ CESTA, V

  Od SZ komínem na římsu. Překrok a stěnou šikmo doprava k převisu (hodiny). Přes převis, žlabem a komínem na vrchol. Luboš Oujezdský, Zdeněk Hubka, A. Staňková, Zdena Maříková,7.7.1968

 • STARÁ CESTA, III

  Z masívu sestup na římsu, přepad a hranou na vrchol. Helmut Weigel, Heinz Weigel, 5.7.1964

 • STĚNA CHURAVÉHO STARCE, VIIa

  JV stěnou kruh na balkon, po něm doleva ke 2. kruhu stěnou šikmo doprava k 3. a 4. kruhu. Stěnou doprava do vhloubení a stěnou na vrchol. Jaroslav Houser, Jan Smejkal, 15.8.2015

 • STRAKATÁ DUHA, VIIb

  Vpravo v JZ stěně k jemnému žebru, jím a vlevo žlábkem na římsu. Doprava stěnou a šikmo vlevo na plošinu. Spárou na vrchol. Václav Širl, Heinz Skopec, Zdeněk Hubka, 22.10.1967

 • STRAKATÁ DUHA - VARIANTA, VI

  Jako „Komín“ na římsu a tou vlevo na plošinu. Jako „Strakatá duha“ na vrchol. Václav Širl, Heinz Skopec, Zdeněk Hubka, 22.10.1967

 • VOZOVÁ HRADBA, VIIc

  Vlevo v S stěně přes kruh na římsu a jako „Špinavá cesta“ na vrchol. Milan Krauskopf, Radek Bohman, Petr Laštovička, 3.6.1988