Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, V

  Komínem mezi věží a masívem na římsu, J hranou stavěním na vrchol. Berndt Schmidt, Dietmar Heinicke, Hans Pankotsch, 14.8.1974

 • STARÁ CESTA – VARIANTA, VI

  Římsou vpravo a rozporem. Roger Scholz, J. Schönberger, 28.06.1998

 • HORKÁ CESTA, V

  V masivu sestup spárou, překrok a rozporem na vrchol. Manfred Kühn, 3.10.1985

 • PŘÍMÝ ROZPOROVÝ KOMÍN, V

  Vpravo v náhorní stěně komínem mezi věží a přímým komínem, výše jako „Horská cesta“ na vrchol.

 • SEVEROZÁPADNÍ CESTA, VI

  Komínem mezi Dvojitou věží a věží doprava na polici. Vhloubením a stěnou na vrchol. Günther Schneider, Helmut Weigel, Ladislav Ryska

 • SKOK, 2

  Z masivu sestup na balkón a skok na vrchol. Heinz Kittner, 9.10.1980