Lokace: Mapy.cz

FALKENSTEJN topo

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, 1

  Od Z po tesaných schodech na vrchol Falkenštejnu (nyní pohodlně po schodišti), dále přechod na V okraj skalního výběžku a seskok na vrcholové plato k VK.

 • NÁHORNÍ SPÁRA, VIIa

  Vpravo od Z hrany z náhorní strany širokou spárou na vrchol a jako „Stará cesta“ na vrcholové plato.

 • VÝCHODNÍ ZÁŘEZ, V

  Od V zářezem, výše šikmo vlevo (hodiny) ke žlábku a jím na vrchol. Jako „Stará cesta“ na vrcholové plato.

 • SEVERNÍ KOMÍN, II

  Od S komínem okolo studny na vrchol a jako „Stará cesta“ na vrcholové plato

 • OD STUDNY, IV

  Jako „Severní komín“ do 1/3 výšky ke hradní studni, od ní traverz vlevo do komína a jím na vrcholové plato.

 • JIHOVÝCHODNÍ SPÁRA, V

  Vpravo v JV stěně spárou rozšiřující se v komín na vrcholové plato.