Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • DRSNÁ SPÁRA, VI

  V údolní (Z) stěně koutovou spárou a komínem na vrchol. Zdeněk Kropáček, Manfred Kühn, Egon Merke, R. Steinborn, 1.10.1983

 • HORSKÁ CESTA, II

  Vlevo v masívu sestup stěnou a žlabem. Přepad a komínem, výše stěnou na vrchol. Manfred Kühn, 19.9.1982

 • JIŽNÍ KOMÍN, II

  V J stěně úzkým komínem mezi věží a masívem, výše stěnou na vrchol. Zdeněk Kropáček, Egon Merke, Manfred Kühn, R. Steinborn, 1.10.1983

 • KOUZLO LÁSKY, Xa

  Vpravo od „Drsné spáry“ hranou přes 2 kruhy ke 3. kruhu. Traverz vlevo a spárou na vrchol. Jürgen Höfer, 29.8.2002

 • MECHOVÝ ŽLAB, II/1

  Jako „Stará cesta“ strží několik m vzhůru a vpravo přes balkón k zarostlému žlabu. Jím na předvrchol a přeskok na vrchol. Jürgen Höfer, Ch. Otremba, 12.5.2001

 • NEMOTORNÁ CESTA, IXc

  Ve středu JZ stěny stěnou přes 4 kruhy na vrchol. Jürgen Höfer, 1.7.2001

 • PŘECHODOVÁ CESTA, IV/1

  Vpravo v masívu sestup při hraně a přeskok na předvrchol. Sestup a přepad na vrchol. Zdeněk Kropáček, 19.9.1982

 • STARÁ CESTA, II

  Od S strží do sedla a vpravo komínem mezi vrcholem a předvrcholem na vrchol. Egon Merke, 10.1981

 • SPÁLENÁ SÁZKA, VIIIb

  Nástup asi 5m vlevo od cesty "Jižní komín" stěnou přes 3 kruhy přímo na vrchol. Thomas Kibisch x Jӧrgen Hӧfer, 12.7.2008

 • PŘESKOK, 2

  Z masivu přeskok na položenou stěnu a tou na vrchol. David Nehasil, 12.10.2003