Lokace: Mapy.cz

MALÉ ŽLUTÉ CIMBUŘÍ
MALÉ ŽLUTÉ CIMBUŘÍ
MALÉ ŽLUTÉ CIMBUŘÍ topo

Cesty na této skále

 • JIŽNÍ KOMÍN, IV

  Vlevo v J stěně komínem na vrchol. Hugo Preusche, P. Holfert, Erich Ehrt, Paul Müller, 1.7.1911

 • NORMÁLNÍ CESTA, IV

  Vlevo od komína v J stěně z výklenku do spáry. Spárou, výše vpravo stěnou na vrchol. Před r. 1924

 • BRATRANECKÁ CESTA, VIIa

  Od nástupu „Staré cesty“ dlouhý traverz vlevo k SZ hraně (kruh). Hranou k hodinám, traverz vlevo do komína cesty „Kolmá spára“ a jím na vrchol. Bohuslav Šedý a Bohumír Myška, 1960

 • HRANA PANÍ PERCHTY, VIIb

  Pravou částí Z stěny (kruh), výše JZ hranou na vrchol. Zdeněk Petráň, Pavel Novák, 26.7.1994

 • RAJSKÝ PROTLAK, VIIc

  Z stěnou přes kruh a hodiny přímo na vrchol. Pavel Černý, Petr Laštovička ml., 23.5.1989

 • BRATRANECKÁ CESTA - VARIANTA, VIIa

  Ke kruhu přímo. Zdeněk Hubka, Miroslav Mžourek, 25.8.1974

 • POLYGRAFICKÁ CESTA, VIIa

  V pravé části S stěny sokolíkem ke kruhu a přes převis ke 2. kruhu. Stěnou přímo přes hodiny na vrchol. Pavel Henke, Erich Melzer, 10.9.1989

 • KOLMÁ SPÁRA, VIIa

  Pravou spárou v S stěně (kruh), výše komínem na vrchol. Jaroslav Heřmánek, 19599

 • SPLYNUTÍ DUŠÍ, VIIIc

  Středem údolní stěny přes 2 kruhy na vrchol. René Pohořálek, Milan Havlák, 30.8.1985

 • ŠIKMÁ SPÁRA, VIIb

  Vlevo v údolní (S) stěně přes převis na plošinu a doprava ke kruhu. Spárou na vrchol. Jaroslav Heřmánek, 1959

 • ŽÁDNÁ KŘEČ, VIIc

  SZ hranou (2 kruhy), postavením vlevo na hranu a tou na vrchol. Jan Šimon a Ladislav Škalda a Jan Rybička a Pavel Kulík, 31.5.1980

 • PROCHÁZKA HRABĚNKY, VIIIa

  V pravé části V stěny, stěnou šikmo vpravo přes převis (hodiny) k 1. a 2. kruhu. Stěnou (hodiny) přes 3. kruh na vrchol. Pavel Bechyně, Pavel Henke, 10.9.1992

 • SVÁTEČNÍ CESTA, VI

  Vpravo v J stěně žlábkem k hodinám a traverz doprava do V stěny ke kruhu. Stěnou na vrchol. Josef Poustka, Petr Rada, 1962

 • PRAŠIVÁ CESTA, V, (VIIa)

  Vpravo v J stěně žlabem k hodinám, traverz vlevo na plošinu a (stavěním) na vrchol. František Tůma, Bohumil Myška, 1959

 • PRAŠIVÁ CESTA - PŘÍMÁ VARIANTA, VIIa

  V pádové linii horního žlabu přímo stěnou na konec traverzu a dále přímo žlabem bez stavění na vrchol. Autoři neznámí

 • MRAVENČÍ CESTA, IV

  Vpravo v J stěně žlábkem k hodinám a stěnou šikmo doprava, výše přímo na vrchol. Josef Poustka, Jaroslav Voldřich, 1960

 • KOMTESINA SKLUZAVKA, VIIb

  Nevýrazným pilířkem ve středu náhorní stěny ke kruhu a obtížně na vrchol. Pavel Novák, Zdeněk Petráň, 27.7.19941

 • HLADKÁ CESTA, III

  Vpravo od komína stěnou do výklenku a na vrchol. František Tůma, Lerch, 1959