Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, ii

  Z masívu komínem a stupni do sedla. Vlevo dolů, spárami a komíny v JV stěně na vrchol. Carl Beck, Siegfried Meurer, Conrad Meurer, Friedrich Meurer,3.1888

 • LEIBNIZOVY SUŠENKY, RP VIIIa

  Úplně vpravo na J straně (asi 30 m vpravo od „Jižní cesty“) lehce převislou stěnou zprava k 1. kruhu a přímo (2 kruhy), výše podél koutu na balkón (2. slaňovací kruh). Libovolně na vrchol.
  Stephan Bucko, Patrik Schütze, 6. 8. 2017

 • JŽNÍ CESTA, V

  Z turistické stezky J převislou stěnou na šikmou, doprava ubíhající lávku. Lávkou a soutěskou k sedlu a „Starou cestou“ na vrchol. Oskar Pusch , J. Scholz, G. Kuhfahl, 20.4.1902

 • JIŽNÍ CESTA - VARIANTA, VI

  Od začátku soutěsky levou stěnou šikmo vlevo na římsu, vlevo stěnou a spárou na vrchol. Bruno Hennig, W. Hegewald, J. Hentschel, H. Irmischer, 6.3.1912

 • TANEC MEZI VEJCI, VIIb

  Ve středu J stěny přes 2 kruhy, doprava na římsu pod velkým převisem. Traverz doprava a komínem na vrchol. Václav Širl, Rudolf Zabilka, 23.8.1967

 • ZÁPADNÍ HRANA, VIIa

  Z hranou na římsu, traverz krátce doprava a přes převis do žlabu. Žlabem na balkón (kruh). Stěnou a žebrem do výklenku (2. kruh). Vpravo přes převis, spárou a komínem na vrchol. Bruno Hennig, Karll Ullrich, 21.7.1912

 • PŘÍMÁ ZÁPADNÍ HRANA, VIIb

  Jako „Západní hrana“ přímo hranou k 1. kruhu. Převislou stěnou ke 2. kruhu a hranou na vrchol. Heinz Weigel, Klaus Schäfer , Jürgen Lösel, Helmut Weigel, 6.6.1971

 • DEN PO TÉ, VIIIb

  Vpravo v S stěně ke kruhu. Traverz doleva a stěnou přes 3 kruhy šikmo vlevo ke 2. kruhu cesty „Eiger 78“. Tou na vrchol. Petr Slanina, Stanislav Šilhán, 2.9.1989

 • SEVERNÍ STĚNA, IXb

  Jako „Eiger 78“ k 1. kruhu. Stěnou vpravo přes 4 kruhy, výše vlevo komínem na vrchol. Jürgen Höfer , Heinz May, Olaf Herzog, Christian Ludwig, 17.7.1999

 • KAMENNÝ OCEÁN, Xa

  Středem údolní S stěny přes 8 BH ke 2. kruhu cesty „Eiger 78“. Dále vlevo stěnou přes 3 BH, výše koutem na vrchol (slanění). Thomas Küntscher x Chris-Jan Stiller, 13.9.2018

 • EIGER 78, IXb

  Ve středu S stěny spárou ke kruhu. Hladkou stěnou na římsu a traverz doprava ke 2. kruhu. Stěnou nejprve vlevo (3. kruh), pak vpravo na vrchol. Bernd Arnold, Günter Lamm, 26.6.1971

 • VELIČENSTVO KAT, IXa

  Vlevo od cesty „Eiger 78“stěnou přes 1. kruh ke 2. kruhu. Traverz vpravo a sokolíkem přes 3. kruh na polici. Traverz vlevo a stěnou přes 5 kruhů na vrchol. Pavel Bechyně, Pavel Henke, 6.7. 2002

 • STANDOVA CESTA, IXc

  V levé části S stěny přes 7 kruhů na vrchol. Václav Šatava x Luděk Šlechta x Tomáš Zákora, Stanislav Šilhán, 2006

 • HRANA JANIČKY, VIIc

  Vlevo v S stěně koutem, výše pravou hranou na kazatelnu a přes převis ke kruhu. Vpravo stavěním a hranou na vrchol. Jiří Janiš, Jiří Král, Zdeněk Hubka, 26.6.1971

 • NÁHORNÍ CESTA, III

  „Starou cestou“ do sedla, náhorní stěnou a komínem na vrchol. Karel Krombholz, Ladislav Ryska, 7.3.1954