Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • LETNÍ DUSNO, VII

    Oblou JZ hranou ke kruhu "Staré cesty". Vlevo hranou na vrchol. V. Nehasil, D. Nehasil, iří Chaloupka, Jan Paul, Zuzana Nehasilová, 8.8.2004

  • NOVÁ CESTA, V

    Vpravo od jihovýchodní hrany stavěním a žlabem na šikmou římsu. Stěnou vlevo, pak vpravo na plošinu, „Starou cestou“ na vrchol. Gisbert Ludewig, Dietmar Heinicke, 11.8.1974

  • STARÁ CESTA, VI

    Vlevo v jižní stěně na lávku, žlabem na plošinu a hranou. Helmut Weigel, Günther Schneider, Karel Hladík, 4.6.1972