Lokace: Mapy.cz

HRNČÍŘSKÝ KÁMEN
HRNČÍŘSKÝ KÁMEN topo

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, III

  Z náhorní strany přes sekané chyty n. v. Místní hrnčířova rodina před rokem 1900

 • PONÍŽENÍ, RP IXa

  Vpravo od cesty „Spasení" rajbuňkem ke K a převislou stěnou přes BH, rajbuňkem n. v. Pavel Henke, Martin Strnad, Tomáš Sobotka, 26.5.2019

 • SPASENÍ, RP Xa

  Údolní J stěnou přímo přes BH a zleva rajbuňkem n. v. Tomáš Sobotka, Pavel Henke, Martin Strnad, 26.5.2019

 • HILUZION PO TRATI, RP IXa

  Z stěnou přímo přes 2 BH a 2. K cesty „Dědkova žluč" a tou n. v. Zdeněk Novák x Tomáš Pokorný, 12.6.2014

 • DĚDKOVA ŽLUČ, VIIIc

  Od Z převisem a stěnou přímo ke K, vzhůru do police a vpravo. Přes převis ke 2. K a přímo n. v. Tomáš Konečný x Zdeněk Novák x Tomáš Pokorný, 5.6.2014

 • OSTERHASE, RP VIIIa

  Spárou „Údolní cesty" a vpravo žlabem 2BH n. v. Falk Heinicke, 25.3.2005

 • ÚDOLNÍ CESTA, VIIb

  Převislou spárou v údolní stěně a vlevo n. v. Falk Heinicke

 • KONVIČŮV ODKAZ, RP VIIIb

  V pravé části S stěny doprava ke K a přímo (smyčka) n. v. Martin Suk x Tomáš Konečný, Martin Jahoda, Tomáš Pokorný, 26.3.2022

 • ZAČAROVANÝ KRUH, RP VIIIb

  Středem S stěny přes K a šikmo vpravo 2 K n. v. (1. známý přelez: Pavel Henke, 9.9.2015)

 • KRÁSNÁ HRNČÍŘKA, RP VIIc

  V levé části S stěny přes 3 K n. v. Lukáš. Trojovský, 8.9.2012

 • HACKT´S !?, , VIIa

  Zprava kolem hrany přes K „Gehacktes Weg" a tou n. v. Daniel Flügge, Lothar Petrich, 25.5.2011

 • GEHACKTES WEG, VIIa

  V stěnou a vpravo rajbuňkem přes K n. v. Falk Heinicke, 25.3.2005

 • JIHOVÝCHODNÍ STĚNA, IV

  Z nejvyššího bodu ve V stěně přes převis a po stupních na balkón „Staré cesty". Šikmo vlevo a stěnou n. v. Němečtí lezci