Lokace: Mapy.cz

BOHATÝ MLYNÁŘ
Stará cesta, VIIa
BOHATÝ MLYNÁŘ
Perla, VIIb
BOHATÝ MLYNÁŘ
Buble gum, VIIc
BOHATÝ MLYNÁŘ
BOHATÝ MLYNÁŘ
Žebrák, VIIa
BOHATÝ MLYNÁŘ
Tovaryšská cesta, VIIb
BOHATÝ MLYNÁŘ topo

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, VIIa

  Spárou v údolní stěně na římsu a doprava ke kruhu. Spárou, žlabem a stěnou na vrchol. Gisbert Ludewig, Helmut Paul, 22.4.1975

 • TOVARYŠSKÁ CESTA, VIIb

  Vlevo od „Staré cesty“ na balkón (kruh). Postavením a stěnou ke 2. kruhu. Vlevo stěnou na vrchol. Reiner Teich, Helmut Paul, T. Spindler, 14.9.1975

 • ROJOVNÍKOVÁ CESTA, VIIa

  Při nástupu cesty „Staré cesty“ šikmo doleva na plošinu a po ní vlevo k převislému koutu. Koutem na balkón a vlevo žlabem výše stěnou na vrchol. Zdeněk Kropáček, 13.8.1975

 • ŽEBRÁK, VIIa

  Vpravo v S stěně převislým sokolem na polici a vlevo do převislého kouta „Rojovníkové cesty“. Jím na balkón a vlevo žlabem na vrchol. Pavel Henke, Pavel Bechyně, 1.7.2002

 • MOUČNÁ CESTA, VIIa

  SZ hranou masívu sestup vpravo na lávku, postavením z přepadu a stěnou ke kruhu. Vpravo od kruhu postavením a stěnou na balkónek. SV hranou na vrchol. Zdeněk Kropáček, Manfred Kühn, 21.5.1978

 • CUKROVÁ CESTA, VIIb

  Rozporem mezi věží a masívem, pak spárami v masívu na lávku. Postavením z přepadu a stěnou ke kruhu „Moučné cesty“. Stěnou šikmo doleva ke 2. kruhu. Krátce vzhůru, stěnou doleva do spáry a tou na vrchol. Zdeněk Kropáček, Manfred Kühn, 3.6.1978

 • BUBLE GUM, VIIc

  Náhorní hranou přes 2 kruhy na vrchol. René Pohořálek, Milan Havlák, 5.11.1983

 • PERLA - VARIANTA, VIIb

  Jako cesta „Perla“ až ke 2. kruhu (bez obou stavění). Šikmo doleva do žlábku a stěnou na vrchol. Petr Laštovička st., Helmut Weigel, Heinz Weigel, 30.7.1975

 • PERLA, VIIb

  Krátce JZ hranou a (postavením) k 1. kruhu. Nad kruhem (stavěním) stěnou vpravo, později vlevo ke 2. kruhu. Stěnou přímo, přechod doprava do žlabu a jím na vrchol. Gisbert Ludewig, Dieter Fahr, 22.4.1975