Lokace: Mapy.cz

Bohaty mlynar01
Stará cesta, VIIa
Bohaty mlynar02
Perla, VIIb
Bohaty mlynar03
Buble gum, VIIc
Bohaty mlynar04
Bohaty mlynar05
Žebrák, VIIa
Bohaty mlynar06
Tovaryšská cesta, VIIb
Bohaty mlynar

Cesty na této skále

 • BUBLE GUM, VIIc

  Náhorní hranou přes 2 kruhy na vrchol. René Pohořálek, Milan Havlák, 5.11.1983

 • CUKROVÁ CESTA, VIIb

  Rozporem mezi věží a masívem, pak spárami v masívu na lávku. Postavením z přepadu a stěnou ke kruhu „Moučné cesty“. Stěnou šikmo doleva ke 2. kruhu. Krátce vzhůru, stěnou doleva do spáry a tou na vrchol. Zdeněk Kropáček, Manfred Kühn, 3.6.1978

 • MOUČNÁ CESTA, VIIa

  SZ hranou masívu sestup vpravo na lávku, postavením z přepadu a stěnou ke kruhu. Vpravo od kruhu postavením a stěnou na balkónek. SV hranou na vrchol. Zdeněk Kropáček, Manfred Kühn, 21.5.1978

 • PERLA, VIIb

  Krátce JZ hranou a (postavením) k 1. kruhu. Nad kruhem (stavěním) stěnou vpravo, později vlevo ke 2. kruhu. Stěnou přímo, přechod doprava do žlabu a jím na vrchol. Gisbert Ludewig, Dieter Fahr, 22.4.1975

 • PERLA - VARIANTA, VIIb

  Jako cesta „Perla“ až ke 2. kruhu (bez obou stavění). Šikmo doleva do žlábku a stěnou na vrchol. Petr Laštovička st., Helmut Weigel, Heinz Weigel, 30.7.1975

 • ROJOVNÍKOVÁ CESTA, VIIa

  Při nástupu cesty „Staré cesty“ šikmo doleva na plošinu a po ní vlevo k převislému koutu. Koutem na balkón a vlevo žlabem výše stěnou na vrchol. Zdeněk Kropáček, 13.8.1975

 • STARÁ CESTA, VIIa

  Spárou v údolní stěně na římsu a doprava ke kruhu. Spárou, žlabem a stěnou na vrchol. Gisbert Ludewig, Helmut Paul, 22.4.1975

 • TOVARYŠSKÁ CESTA, VIIb

  Vlevo od „Staré cesty“ na balkón (kruh). Postavením a stěnou ke 2. kruhu. Vlevo stěnou na vrchol. Reiner Teich, Helmut Paul, T. Spindler, 14.9.1975

 • ŽEBRÁK, VIIa

  Vpravo v S stěně převislým sokolem na polici a vlevo do převislého kouta „Rojovníkové cesty“. Jím na balkón a vlevo žlabem na vrchol. Pavel Henke, Pavel Bechyně, 1.7.2002