Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • BUBLE GUM, VIIc

  Náhorní hranou přes 2 kruhy na vrchol. René Pohořálek, Milan Havlák, 5.11.1983

 • CUKROVÁ CESTA, VIIb

  Rozporem mezi věží a masívem, pak spárami v masívu na lávku. Postavením z přepadu a stěnou ke kruhu „Moučné cesty“. Stěnou šikmo doleva ke 2. kruhu. Krátce vzhůru, stěnou doleva do spáry a tou na vrchol. Zdeněk Kropáček, Manfred Kühn, 3.6.1978

 • MOUČNÁ CESTA, VIIa

  SZ hranou masívu sestup vpravo na lávku, postavením z přepadu a stěnou ke kruhu. Vpravo od kruhu postavením a stěnou na balkónek. SV hranou na vrchol. Zdeněk Kropáček, Manfred Kühn, 21.5.1978

 • PERLA, VIIb

  Krátce JZ hranou a (postavením) k 1. kruhu. Nad kruhem (stavěním) stěnou vpravo, později vlevo ke 2. kruhu. Stěnou přímo, přechod doprava do žlabu a jím na vrchol. Gisbert Ludewig, Dieter Fahr, 22.4.1975

 • PERLA - VARIANTA, VIIb

  Jako cesta „Perla“ až ke 2. kruhu (bez obou stavění). Šikmo doleva do žlábku a stěnou na vrchol. Petr Laštovička st., Helmut Weigel, Heinz Weigel, 30.7.1975

 • ROJOVNÍKOVÁ CESTA, VIIa

  Při nástupu cesty „Staré cesty“ šikmo doleva na plošinu a po ní vlevo k převislému koutu. Koutem na balkón a vlevo žlabem výše stěnou na vrchol. Zdeněk Kropáček, 13.8.1975

 • STARÁ CESTA, VIIa

  Spárou v údolní stěně na římsu a doprava ke kruhu. Spárou, žlabem a stěnou na vrchol. Gisbert Ludewig, Helmut Paul, 22.4.1975

 • TOVARYŠSKÁ CESTA, VIIb

  Vlevo od „Staré cesty“ na balkón (kruh). Postavením a stěnou ke 2. kruhu. Vlevo stěnou na vrchol. Reiner Teich, Helmut Paul, T. Spindler, 14.9.1975

 • ŽEBRÁK, VIIa

  Vpravo v S stěně převislým sokolem na polici a vlevo do převislého kouta „Rojovníkové cesty“. Jím na balkón a vlevo žlabem na vrchol. Pavel Henke, Pavel Bechyně, 1.7.2002