Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, II

  Spárou ve V stěně nebo SV hranou na velký balkón. Středem S stěny, nahoře komínem na vrchol. Před r. 1927

 • NÁSTUPOVÁ VARIANTA, III

  Vpravo v S stěně do spáry a tou na velký balkón. Helmut Weigel, 24.3.1974

 • SEVERNÍ CESTA, VI

  Z velkého balkónu v levé části S stěny do díry a dále vlevo na SV hranu. Tou na vrchol. Václav Tůma, 13.4.1960

 • MUCHOMŮRKA ČERVENÁ, VIIb

  V stěnou pod převis (K). Zleva přes převis a doprava do římsy (velké hodiny). Stěnou n. v. Pavel Černý, 14.8.1989

 • VARIANTA – PŘES KLOBOUK, IX

  Od K „Muchomůrky červené“ přímo spárou a dále na vrchol. Pavel Černý, 19.9.1990

 • JIHOVÝCHODNÍ CESTA, VIIb

  JV hranou na balkón. Stěnou vlevo od hrany na římsu, po ní vpravo do V stěny a tou na vrchol. Heinz Weigel, 30.6.1953

 • ÚDOLNÍ CESTA, VII

  V pravé části údolní (JZ) stěny převislou nevýraznou spárkou do kouta, tím ke K, mírně vlevo k hodinám, pak stěnou a spárou na vrchol. Kolem r. 1927

 • VARIANTA, VII

  JV hranou na balkón a traverz vlevo ke K.

 • ÚDOLNÍ SPÁRA, VI

  V levé části JZ stěny spárou na balkón a převislou spárou na vrchol. Kolem r. 1927

 • VARIANTA, VII

  Vlevo od nástupu převislou stěnou (hodiny) na balkón. František Žid, Karel Bělina, 5.6.1977