Lokace: Mapy.cz

Krenicka pimprlata scaled

Cesty na této skále

 • MRAKOMOR, IXb

  Vlevo od V hrany stěnou přes 2 kruhy přímo na vrchol. Pavel Henke, Pavel Bechyně, 8.8.1998

 • SOUSTO PRO POTKANA, VIIIc

  Ve středu J stěny sokolíkem přes kruh ke 2. kruhu a mírně šikmo vpravo na vrchol. Pavel Henke, Pavel Bechyně, 8.8.1998

 • PŘESKOK, 1, 1

  Z Barbuchy přeskok na vrchol. David Nehasil, 4.11.2001

 • SESTUPOVÁ CESTA, II

  Od Z sestup mezi věžemi a S komínem na vrchol. Pavel Bechyně, 9.8.1998