Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • PŘESKOK, 1

  Z police v masívu skokem na vrchol. V. Nehasil, Jiří Svoboda, D. Nehasil, 2.10.2001

 • SEVERNÍ KOMÍN, III

  Komínem mezi věží a masívem přímo na vrchol. V. Nehasil, D. Nehasil, Jiří Svoboda, 2.10.2001

 • SPI SLADCE, VI

  Mírně zprava a středem S stěny přes velké hodiny ke slaňovacímu kruhu. Vlastimil Peroutka, Ladislav Černý, 30.3.2005

 • STARÁ CESTA, I

  Náhorní hranou krátce vzhůru a na zarostlou lávku v údolní stěně. Stěnou na vrchol. Jan Bílek

 • HORSKÁ CESTA, II

  Od S z masívu sestup, traverz k náhoří, přepad a stěnou na balkón. Krátce S hranou na vrchol. Lothar Petrich, 16.4.2000