Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • BÍLÁ PERLA, Xb

  Vlevo od SZ hrany stěnou přes 11 BH na vrchol. Chris-Jan Stiller a Tobias Wolf, 6.9.2014

 • DIRETTISSIMA, IXa

  Jako „Pamětní cesta - Nástupová varianta“ ke 2. kruhu. Stěnou přímo přes kruh k 4. kruhu „Pamětní cesty“. Stěnou nejprve přímo, pak šikmo vpravo na balkón. Jako „Let chroustů“ na vrchol. Jürgen Höfer, Manfred Vogel, Olaf Herzog, 27.6.1996

 • JIŽNÍ CESTA, VIIa

  Vpravo od JZ hrany spárou k převisu, přechod doprava, spárou a vlevo na kazatelnu. Spárou (nebo vpravo dvojitou spárou) na plošinu. Šikmo doprava a spárou na balkón. Traverz vlevo kolem JZ hrany a mělkým žlábkem na předvrchol. Jako „Stará cesta“ na vrchol. Emanuel Strubich, Fritz Wiessner, Willy Kotz, Otto Dietrich, Johanes Unger, 31.8.1919

 • K CHYTU BLÍZKO, Xc

  Asi 4m vlevo od „Údolní cesty“ přímo stěnou přes 5 kruhů do výstupové spáry cesty „Let chroustů“. Touto cestou na vrchol. Jürgen Höfer, G. Friedrich, 29.6.1996

 • KORUNNÍ DRAHOKAM, Xb

  SZ hranou přes 3K přímo k 3. kruhy cesty „Korunovace“. Chris-Jan Stiller a Thomas Küntscher, 22.06.2014

 • KORUNOVACE, Xa, RP Xb

  „Pamětní cestou“ bez stavěním (2K), dále stěnou přes 3k k trhlině. Tou a hranou (kříží cestu „Přímá“) přes 6. K na balkon. Rajbasem v S stěně na vrchol. Chris-Jan Stiller a Thomas Küntscher, 11.8.2016

 • KOUTOVÁ STĚNA, VIIa

  Jako „Stará cesta - varianta“ až k hodinám, doleva stěnou přes kruh k zářezu cesty „Jižní cesta“, tou na balkón. Jako „Stará cesta“ na vrchol. Manfred Vogel, G. Anderssohn, 27.6.1996

 • KUŽELKY, IXb

  V levé části údolní stěny přímo přes 3K k 3.K „Pamětní cesty“ a její „Přímou variantou“ na vrchol. Petr Slanina, Stanislav Šilhán, 16.7.1998

 • LET CHROUSTŮ, IXc

  Jako „Údolní cesta“ k dodatečnému kruhu. Stěnou a hranou přes 2K k 4. kruhu. Šikmo vlevo ke spáře, tou na velký balkón. Stěnou a žlabem přes 5. kruhů na vrchol. Jürgen Höfer, Manfred Vogel, Steffan Vogel, 8.5.1994

 • ORIENTEXPRES, VIIIb

  Vlevo v S stěně přímo ke kruhu, stěnou a sokolíkem ke 2. kruhu. Vpravo přes převis, spárou a sokolíkovým zářezem na vrchol. Stanislav Šilhán, Jaroslav Houser, René Pohořálek, 15.10.1983

 • PAMĚTNÍ CESTA, VIIc

  Vlevo v údolní stěně z balvanu stěnou ke kruhu. Stavěním a ke 2. kruhu, jemnou spárkou šikmo doprava a vpravo k 3. kruhu. Stěnou k hodinám, přechod doprava a spárou k 4. kruhu. Stěnou a spárou na vrchol. Jiří Janiš, Karel Bělina, Josef Kozlík, Zdeněk Hubka, Heinz Skopec, 21.8.1973 (Cesta na paměť tragicky zesnulého děčínského lezce Rudy Zabilky).

 • PAMĚTNÍ CESTA - NÁSTUPOVÁ VARIANTA, VIIIc

  Ve středu údolní stěny přes kruh, výše nejprve vpravo, pak vlevo ke 2. kruhu. Stěnou šikmo vlevo k 3. kruhu „Pamětní cesty“. Tou na vrchol. Bernd Arnold, Günter Lamm, 14.9.1976

 • PŘÍMÁ, IXb

  Od hodin nad 3. kruhem „Pamětní cesty“ stěnou přes kruh, výše šikmo vlevo do koutku, tím na balkón a stěnou na vrchol. Jürgen Höfer, Manfred Vogel, 14.6.1998

 • PŘÍMÉ TOULKY, IXb

  Vlevo v náhorní stěně stěnou (kruh) a hranou (2. kruh) ke kruhu cesty „Toulky“. Tou bez stavění na vrchol. Jürgen Höfer, Olaf Herzog, 27.6.1996

 • BOWLING, RP IXb

  Vlevo od „Jižní cesty“ přes 5 BH ke kruhu „Údolní cesta – varianta“. Tou n. v. Sebastian Thiele x Thomas Küntscher, Chris-Jan Stiller, 5.9.2021

 • SEVERNÍ CESTA, VIIa

  Jako „Stará cesta“ 4m vzhůru, přechod doprava a pod střechovitým převisem překrok do kouta. Koutem vzhůru a přechod doprava na balkón (kruh). Spárou a šikmo doprava stěnou do komína (hodiny). Komínem a pravým žlabem na S předvrchol. Stěnou na vrchol. Bruno Hennig, Karl Ullrich, 4.8.1912

 • SÍLA MYŠLENKY, IXc

  Středem S stěny přímo přes 1. a 2. kruh a šikmo vpravo 3. kruh pod velký převis. Šikmo vlevo stěnou do spáry cesty "Sluneční hrana" a tou na vrchol. Tomáš Sobotka a Pavel Henke, 15.10.2016

 • SLUNEČNÍ HRANA, VIIb

  Vlevo při SV hraně stěnou doprava na hranu (kruh) a vpravo spárou na balkón ke kruhu „Severní cesty“. Spárou a stěnou k hodinám, traverz doprava, převislou spárou a stěnou k 3. kruhu. Koutem blízko hrany na vrchol. Karel Bělina, Jiří Janiš, K. Kačmařík, Zdeněk Hubka, Zdeněk Weingartl, J. Odehnal, J. Kejřová, 25.7.1971

 • STARÁ CESTA, V

  Spárou v náhorním pilíři a stěnou ke slaňovacímu kruhu. Komínem na balkón a vlevo komínem na předvrchol. Překrokem a stěnou na vrchol. Felix Wendschuh, Arthur Hoyer, H. Göpfert, 8.10.1905

 • STARÁ CESTA - VARIANTA, V

  Vlevo od „Staré cesty“ sokolíkem na balkón a doprava stěnou ke slaňovacímu kruhu. „Starou cestou“ na vrchol. Kurt Nitzschmann, Alexander Weyhmann, E. Strobel, 25.5.1919

 • TOULKY, VIIb

  Podél J hrany pod převis, vlevo sokolíkem a stěnou ke spáře. Stěnou doprava a hranou ke kruhu. (Stavěním) a stěnou na balkón. Žebrem „Údolní cesty“ pod převis, přes něj a šikmo doprava na předvrchol. Jako „Stará cesta“ na vrchol. Jaroslav Houser, Karel Luxík, Zdeněk Hubka, Petr Horák, 11.9.1976

 • ÚDOLNÍ CESTA, VIIc

  Vpravo v údolní stěně spárou ke kruhu (dodatečně osazen). Poněkud vlevo přes převis a doprava za hranu na plošinu. Stěnou šikmo doprava k žebru, od jeho konce přechod vlevo a žlabem, nahoře poněkud vlevo na předvrchol. „Starou cestou“ na vrchol. Dietrich Hasse, Werner Schlenkrich, Ch. Hasse, 29.7.1951

 • ÚDOLNÍ CESTA - VARIANTA, VIIc

  Z plošiny nevýraznou hranou (2. kruh) a mírně vlevo stěnou na vrchol. Bernd Arnold, Günter Lamm, 14.9.1976

 • ZAPOMENUTÝ KOUT, VI

  Vpravo od „Staré cesty“ koutovou spárou (křížíme „Severní cestu“) ke kruhu „Staré cesty“. Komínem „Staré cesty“ na plošinu a středem stěny pod převis. Traverz doprava za hranu a žlábkem na vrchol. Jaroslav Houser, Zdeněk Hubka, Milan Mařík, 28.8.1976