Lokace: Mapy.cz

Duch pole03
Duch pole01
Duch pole

Vrcholová kniha 9.7.2011 – 12.7.2022

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, II

  Středem Z stěny n. v. Mario Witte, Jörg Nescheida, 9.7.2011

 • ZÁPADNÍ KOUT, II

  Koutem u SZ části n. v. Jörg Nescheida, Mario Witte, 9.7.2011

 • VÝCHODNÍ CESTA, III

  Vpravo ve V stěně, dále spárou n. v. Mario Witte, Jörg Nescheida, 9.7.2011

 • DUCHEM NEPŘÍTOMNÝ, VI

  Středem V stěny ke kruhu a zleva přes převis n. v. Jörg Nescheida, Mario Witte, 10.7.2011

 • UČEDNÍK JEROFEJ, VI

  V levé části V stěny k Bh a převislou spárou n. v. Mario Witte, Jörg Nescheida, 10.7.2011

 • PES SE DVĚMA OČIMA, VI

  Vlevo od nástupu cesty „Učedník Jerofej“ stěnkou k BH a přes převis n. v. 6.8.2011

 • JIHOZÁPADNÍ HRANA, II

  JZ hranou n. v. Mario Witte, Jörg Nescheida, 9.7.2011