Lokace: Mapy.cz

Stara Vaclavska stena Vaclavska vez scaled

Cesty na této skále

 • 13. PLAT, , VI

  Od nástupu „Jižní hrany“ šikmo vlevo na římsu a doprava ke kruhu. Stěnou a žlabem na vrchol. Václav Širl, Zdeněk Hubka, Heinz Skopec, 22.10.1967

 • ČAROVNÁ STĚNA, VIIb

  Asi 8m vlevo od „Pfeilschmidtovi cesty“ stěnou ke kruhu a poněkud vlevo ke 2. kruhu. Stěnou k 3. kruhu a převislou hranou na vrchol. Karel Bělina, Jindřich Strauss, 18.7.1972

 • DECHOVÁ CESTA, VIIb

  „Starou cestou“ 4m vzhůru, traverz doprava (křížíme cestu „Toulavé slaňování“) a stěnou ke kruhu. Stěnou a spárou na vrchol. Rudolf Zabilka, Jaroslav Uher, 30.5.1965

 • DECHOVÁ CESTA - VARIANTA, VIIb

  Vpravo od nástupu „Staré cesty“, stěnou přímo ke kruhu a „Dechovou cestou“ na vrchol. Zbyněk Votoček, Milan Polák, 7.10.1984

 • HRANA DLOUHÉHO DOLU, VIIb

  Krátce jako „Pfeilschmidtova cesta“ vzhůru, pak doprava stěnou přes kruh a lehce vlevo ke 2 kruhu (ze zdola není vidět). Vpravo spárou přes převis na vrchol. Martin Polák, Jiří Souček, Zbyněk Votoček, 6.10.1984

 • JIHOVÝCHODNÍ CESTA, VI

  Jako „Stará cesta“ 6m vzhůru, pak dlouhý traverz doleva. Přes převis na plošinu, vpravo stěnou ke kruhu a žlabem na vrchol. Karel Krombholz, Ladislav Ryska, Erich Wrbík, 16.5.1954

 • JIHOVÝCHODNÍ CESTA - VARIANTA, VIIc

  Vlevo v JV straně stěnou přes kruh, výše vlevo k převisu. Jako „Jihovýchodní cesta“ na vrchol. Zbyněk Votoček, Jiří Souček, 6.10.1984

 • JIŽNÍ HRANA, V

  Zcela vpravo v Z stěně žlabem na balkón a traverz doprava na balkón při J hraně. Vpravo stěnou na plošinu, přechod vlevo a stěnou na vrchol. Emanuel Strubich, Wolfgang Edelmann, 3.10.1920

 • JIŽNÍ HRANA - VARIANTA, VIIIb

  Úplně vlevo v JV stěně ke kruhu pod převisem. Traverz vlevo na balkón při J hraně. Jižní hranou na vrchol. Petr Laštovička, Milan Krauskop, 4.6.1988

 • JIŽNÍ KŘÍŽ, VIIa

  Z stěnou šikmo doprava na balkón při J hraně. Stěnou šikmo vlevo (hodiny) a přímo přes převis a stěnou na vrchol. Petr Laštovička ml., Richard Litochleb, Petr Laštovička, 18.10.1988

 • OBRAZY SLAVNÝCH, VIIIb

  Vpravo od „Dechové cesty“ stěnou podél tupé hrany (3 kruhy) přímo na vrchol. V. Nehasil, D. Nehasil, 14.9.2002

 • PFEILSCHMIDTOVA CESTA, III

  Ve středu SZ stěny (proti „Staré cestě“) spárou a komínem na vrchol. Waldemar Pfeilschmidt, Alexander Facilides, 9.9.1912

 • PLÁSTEV MEDU, VIIb

  Vlevo od „Pfeilschmidtovi cesty“ stěnou přes 2 kruhy a vlevo ke hraně. Jako „Čarovná stěna“ na vrchol. Milan Krauskopf, Petr Laštovička, Ivana Kadlecová, J. Šiler, J. Danielová, Jana Drncová, Heliu Laštovičková, 4.6.1988

 • POKÁNÍ, VIIIa

  Vlevo od nástupu „Staré cesty“ stěnou přes 2 kruhy (křížíme „Jihovýchodní cestu“) přímo na vrchol. Petr Laštovička, Richard Litochleb, Zbyněk Votoček, 11.4.1988

 • ŠEDÝ STÍN, VIIb

  Zcela vlevo v S stěně ke kruhu, přes převis a žlabem na vrchol. Karel Bělina, Stanislav Lukavský, 6.6.1971

 • SEVERNÍ CESTA, VI

  Od „Severozápadního komínu“ asi 7m vlevo stavěním přes převis a stěnou nejprve doprava, pak vlevo žlabem na vrchol. Milan Holub, Karel Hladík, Erich Wrbík, Jindřich Vomáčka, Jaroslav Přibyl, Karel Kříž, Jindřich Strauss, 14.10.1961

 • SEVEROVÝCHODNÍ HRANA, VI

  V stěnou nejprve přímo, pak vlevo na plošinu. Přechod doprava, přes převis a žlabem vlevo na vrchol. Emanuel Strubich, A. Sieber, H. Stamm, 14.10.1920

 • SEVEROZÁPADNÍ KOMÍN, I

  Vlevo v SZ stěně komínem na vrchol. Heinrich Wenzel, Friedrich Gerbing, Rudolf Püschner, 1898

 • SRDNATÁ HRANA, VIIIa

  Asi 3m vpravo od „Pfeilschmidtovi cesty“ stěnou a stupňovitou hranou přes 2 kruhy ke 2. kruhu cesty „Hrana Dlouhého dolu“. Tou na vrchol. Jürgen Höfer, Uwe Friedrich, 7.8.1999

 • STARÁ CESTA, II

  Středem JV stěny spárou a komínem na vrchol. Heinrich Wenzel, Fritz Gerbing, Rudolf Püschner, 1898

 • TOULAVÉ SLAŇOVÁNÍ, VIIc

  Vpravo od „Staré cesty“ stěnou přes 2 kruhy na vrchol. Falk Anderssohn, Jürgen Höfer, 23.3.1997

 • ZTRACENÉ ILUZE, VIIb

  Převislou JV hranou přes hodiny na malou plošinu. Stěnou ke kruhu. Vlevo přes převis a šikmo vlevo na balkón. Vpravo stěnou na vrchol. František Záběhlík, Petr Štěpán, 21.9.1975

 • NAKRM PLCHA, VIIc

  Vlevo od nástupu „Staré cesty“ stěnou a přes 2 kruhy na vrchol. Jan Smejkal x Jiří Chocholoušek, 22. 9. 2020

 • PSÍ STRÁŽ, V

  Cesta na podstavec. Z pěšiny v SZ stěně, spárou k velkému koutu. Vlevo stěnou a komínem na zarostlou plošinu. Sokolíkovou spárou na další plošinu. Vpravo komínem a žlabem na polici. Jako „Pfeilschmidtova cesta“ na vrchol. Zdeněk Kropáček, Monika Kropáčková, 9.10.1976