Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • STARÁ CESTA, III

    Z nejvyššího bodu v náhorní stěně, komínem mezi věží a masivem (při spáře v masivu), výše přepad a hranou na vrchol. Karsten Jilge, 16.10.1998

  • ÚDOLNÍ ŽLAB, V

    Vlevo v údolní stěně žlabem přímo na vrchol. Vladislav Nehasil, 14.11.1998

  • ZÁPADNÍ HRANA, VIIa

    Z hranou přímo na vrchol. Vladislav Nehasil, 14.11.1998