Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • STARÁ CESTA, II

    V hranou přes převis na římsu a stěnou na vrchol. Zdeněk Kropáček, 6.7.1957

  • ÚDOLNÍ CESTA, V

    Ve středu J stěny přes převis a stěnou na vrchol. Autoři neznámí

  • ZÁPADNÍ HRANA, III

    Z hranou přímo na vrchol. Zdeněk Kropáček, 06.08.1960