Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • SUPERMAXIBIXBALÓN, VIIIb

  Vpravo od cesty „Poslední prázdniny“ stěnou přes BH do spárky a na balkón. Z jeho levého okraje středem stěny (2. BH) na velký balkón. Libovolně n. t. Rosťa Štefánek, Václav Zajíc, 20.5.1993

 • POSLEDNÍ PRÁZDNINY, VIIb

  Údolní stěnou přes 2BH na plošinu a „Údolní spárou“ n. t. Pavel Mrnka a Petr Horyna, 30.7.1989

 • SEVEROZÁPADNÍ CESTA, VI

  Od nástupu „Posledních prázdnin“ traverz vlevo na SZ hranu pilíře a tou na balkón. Dále cestou „Poslední prázdniny“ n. t. Pavel Mrnka, 12.7.1989

 • KOMÍNOVÁ SOUSTAVA, III

  Vlevo v údolní stěně pravým komínem na balkón, dalším komínem do rozpěrného komína. Jím na velký balkón, libovolně n. t. Pavel Mrnka, 8.7.1989

 • SAMETOVÁ HRANA, VIIc

  Ze soutěsky mezi cestami „Podzimní souznění" a „Komínová soustava" hranou přes 3BH ke slanění.

 • PODZIMNÍ SOUZNĚNÍ, V

  Úplně vlevo v Z stěně zužujícím se komínem na konec (vlevo od „Sametové cesty") a přechod vlevo do S stěny na polici. Z ní přímo trhlinou, výše spárou v koutě na velký balkón a libovolně n. t. Jan Paul, Šárka Paulová, 12.10.2015

 • VČELÍ MEDVÍDCI, VIII

  Stěnou podél SZ hrany na polici k 1. BH, stěnou k převisu (2. BH) a přes něj přímo n. t. Jan Paul, 15.6.2020