Lokace: Mapy.cz

VĚŽ ROBERTA MANZERA
VĚŽ ROBERTA MANZERA
VĚŽ ROBERTA MANZERA topo

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, II

  Spárou ve středu S stěny šikmo doprava do Z sedla mezi vrcholy. Koutem na lávku a přechod vlevo do V sedla. Rozporem a stěnkou na prostřední vrchol. Paul Hofmann, W. Puppe, Alfred Herrmann, 27.3.1921

 • STARÁ CESTA - VARIANTA, III

  Z kouta šikmo doprava na balkón a na vrchol.

 • SVÍTÁNÍ, V

  Vlevo od „Staré cesty" stěnou do V sedla a „Starou cestou" na vrchol. Pavel Janata, D. Štraus, Tomáš Kaiser, 11.5.1987

 • VAŠÍKOVA DIRETKA, VIIa

  Vlevo od cesty „Svítání" stěnou ke kruhu a přímo na vrchol. Zdeněk Petráň, J. Petrásek, 29.9.1992

 • SEVEROVÝCHODNÍ CESTA - VARIANTA, IV

  Levou spárou v S stěně k šikmé spáře.

 • SEVEROVÝCHODNÍ CESTA, IV

  SV hranou k převisu, doprava a šikmou spárou do V sedla a „Starou cestou" na vrchol. Alfréd Hermann, A. Ebert, 28.10.1923

 • DĚTSKÝ REJ, VIIa

  Středem úzké V stěny přes BH přímo na V vrchol a stěnou na vrchol. Petr Jansa, Jaroslav Voldřich, 12.9.1997

 • PRAVÁ JIŽNÍ SPÁRA, V

  Pravou spárou v J stěně do V sedla a „Starou cestou" na vrchol. 1924

 • RAKOVINOTVORNÝ RAJBAS, , VIIIa

  Středem J stěny přes kruh na vrchol. Erich Melzer, Pavel Henke, 24.7.199

 • JIŽNÍ CESTA, IV

  Z balvanu spárami v J stěně do Z sedla a „Starou cestou" na vrchol. 1924

 • LEVÁ JIŽNÍ SPÁRA, V

  Levou spárou z balvanu do Z sedla a „Starou cestou" na vrchol. Karel Luxík, 9.7.1962

 • KAĎUSOVA STĚNA, VIIb

  Vlevo v J stěně k hodinám a šikmo doprava ke kruhu. Sokolíkem a šikmo doprava na Z vrchol. Sestup do sedla a „Starou cestou" na vrchol. Karel Luxík, Ladislav Štěpán, Bohuslav Šedý, 29.5.1966

 • JIHOZÁPADNÍ HRANA, VI

  Zprava nebo zleva přes převis na JZ hranu a tou na Z vrchol. Sestup do sedla a „Starou cestou" na vrchol. Alfred Herrmann, Erich Thieme, 6.6.1921

 • SEVEROZÁPADNÍ HRANA, VIIa

  SZ hranou na Z vrchol. Sestup do sedla a „Starou cestou" na vrchol. Slavomír Chrněla, 1959

 • SEVERNÍ STĚNA, V

  Stěnou vpravo od „Staré cesty" a spárou na Z vrchol. Sestup do sedla a „Starou cestou" n. v.