Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • DEKLARACE NEZÁVISLOSTI, VIIa

    Vpravo ve V stěně vzhůru ke kruhu a šikmo vlevo stěnou přes 2. kruh na vrchol. Z. Patzelt, J. Hovorka, Zdeněk Kropáček, V. Sojka, 19.7.1992

  • KLOUZAČKA, III

    V náhorní stěně širokou spárou. V. Sojka, 1983