Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • VOSAŘ, RP VIIIb

    Přibližně uprostřed hlavní stěny „Jízdárny" (těsně napravo od smrku) stěnou přes 3 K na balkónek a podél zářezu (smyčka) ke slaňovacímu BH. Jiří Chocholoušek x Robert Hes, 14.8.2022

  • KAUČUKOVEJ DĚDEK, IXc

    V hlavní stěně „Jízdárny" nalevo od cesty „Vosař" stěnou přes 2 K k 3. K. V římsách traverz doprava a spolu s cestou „Vosař" podél zářezu (smyce) k společnému slaňovacímu BH. Robert Hes x Jiří Chocholoušek, Lucie Sobotková, 11.9.2022

  • VÍKEND V JAKÉMSI ŠVÝCARSKU, VIIa

    Nalevo od centrální stěny „Jízdárny" výrazným zářezem v koutě přes K ke slaňovacímu BH. Jiří Chocholoušek, Lucie Sobotková, 24.9.2022