Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • VOSAŘ, RP VIIIb

    Přibližně uprostřed hlavní stěny „Jízdárny" (těsně napravo od smrku) stěnou přes 3 K na balkónek a podél zářezu (smyčka) ke slaňovacímu BH. Jiří Chocholoušek x Robert Hes, 14.8.2022