Lokace: Mapy.cz

Saunstein

Cesty na této skále

 • KOMÍN NÁVRATŮ, III

  Komínem na vrchol.

 • ŠPATÉNKA, VIIa

  Postavením do spáry, tou a žebrem do vodorovného zářezu. Traverz doleva do komína a jím na vrchol. Jaroslav Houser, Zdeněk Hubka, 28.12.1977

 • JÍZDA ZBROJNOŠŮ, VIIb

  Od S spárou přes kruh na vrchol. Karel Bělina, Stanislav Lukavský, Vladimír Sojka, 25.3.1990

 • ČERTOVO PROBUZENÍ, VIIb

  Od SV spárou až na její konec a doprava k 1. kruhu. Stěnou doprava k žebru a jím ke 2. kruhu. Krátce vlevo, pak vpravo do komína a jím na vrchol. Karel Bělina, J. Frühaufová, 27.10.1990

 • SŮL NAD ZLATO, VIIc

  JV hranou na římsu. Po hraně a stěnou na stupeň k 1. kruhu. Vpravo nevýrazným vhloubením vzhůru a doleva přes železnou placku na hranu ke 2. kruhu. Po hraně na vrchol. Karel Bělina, J. Frühaufová, 27.10.1990

 • VISUTÝ KOMÍN, V

  Stěnou, žlabem a komínem na vrchol. Jaroslav Houser, Zdeněk Hubka, 27.12.1977

 • VISUTÝ KOMÍN - VARIANTA, V

  Vlevo od cesty „Visutý komín“ spárou až na její konec, stěnou na římsu a doleva do komína, jím na vrchol. Karel Bělina, J. Frühauf, J. Frühaufová, 27.10.1990

 • NÁVRAT FRÁNY, VIIb

  Stěnou přes kruh do žlabu a šikmo vlevo ke 2. kruhu. Vhloubením a komínem na vrchol.

 • VÝCHODNÍ KOMÍN, II

  V pravé části JV stěny komínem na vrchol. Jaroslav Houser, 26.11.1977

 • LAPKA, VI

  Vlevo od „Východního komínu“ spárami a pilířem (kruh) na vrchol.

 • VÁNOČNÍ STĚNA, VI

  Stěnou podél trhlin na plošinu a žlabem na vrchol. Jaroslav Houser, Zdeněk Hubka, 27.12.1977

 • BOROVICOVÁ CESTA, V

  Spárou k borovici a komínem, výše vpravo žlabem na vrchol. Jaroslav Houser, Zdeněk Hubka, 27.12.1977

 • KORUNOVACE, VI

  Nástup vlevo od „Borovicové cesty“ stěnou ke kruhu. Dále stěnou, výše pilířkem a jemnou spárkou na vrchol. Karel Bělina, J. Frühaufová, 27.10.1990

 • KOMÍNY, II

  Soustavou komínů na vrchol.

 • KYZOVÁ CESTA, IV

  Z kouta kyzovým vhloubením do výklenku, hladkou koutovou spárou na plošinu a vpravo žlabem na vrchol. Jaroslav Houser, 26.11.1977

 • NETOPÝŘÍ CESTA, VIIa

  Trhlinou a stěnou přes převis, pak komínem na plošinu. Prstovou spárou a stěnou na vrchol. Jaroslav Houser, Zdeněk Hubka, 28.12.1977

 • ŠIKMÁ SPÁRA, V

  Šikmou spárou pod převis a komínem na vrchol. Jaroslav Houser, Zdeněk Hubka, 28.12.1977

 • PŘEVIS LAPKŮ, VIIIa

  Vlevo od „Šikmé spáry“ stěnou pod převis, přes něj (kruh) ke 2. kruhu a stěnou přímo na vrchol. Pavel Novák, Zdeněk Petráň, 31.7.1995

 • PŘES PŘEVIS, VIIa

  Spárou pod převis, postavením do další spáry a tou, výše komínem na vrchol. Jaroslav Houser, Milan Havlák, Zdeněk Hubka, 28.12.1977

 • LOUPEŽNICKÁ PAST, VIIc

  Vlevo od cesty „Přes převis“ trhlinou a stěnou přes 2 kruhy na polici a vpravo komínem cesty „Přes převis“ na vrchol. Zbyněk Homola, D. Nehasil, 15.6.1996

 • LOUPEŽNICKÁ PAST - PŘÍMÁ CESTA, VIIIb

  Cestou „Loupežnická past“ na polici nad 2. kruh a stěnou přímo (3. kruh) na vrchol. V. Nehasil, D. Nehasil, 26.6.1996

 • PÝCHA LOUPEŽNÍKA, VIIa

  Vpravo od „Sarkovi cesty“ rozšiřující se spárou (kruh), výše komínem na vrchol.

 • BABINSKÉHO ÚTĚK, VIIIc

  Asi 4m „Sarkovou cestou“, poté šikmo vpravo pod převis, přes něj trhlinou (kruh)ke 2. kruhu. Stěnou přes 3. kruh k 4. kruhu od něj vpravo do vhloubení a jím na vrchol. V. Nehasil, D. Nehasil, 13.7.1996

 • SARKOVA CESTA, VI

  Trhlinou a spárou do jeskyňky, přes převis a komínem na vrchol. Jaroslav Houser, Zdeněk Hubka, 26.11.1977

 • ŠIROKÁ SPÁRA, V

  Širokou spárou do okna a komínem na vrchol. Zdeněk Hubka, Jaroslav Houser, Milan Havlák, Slavomil Krob, 26.11.1977

 • ŠIROKÁ SPÁRA - VARIANTA, V

  Sokolíkem výše spárou na volný blok. Traverz vpravo do komína cesty „Široká spára“ a tou na vrchol. Vladislav Pelc, Z. Urbánek, 29.6.1985

 • NÁJEZDY, VIIa

  Vlevo v J stěně sokolíkem a hranou přes kruh na vrchol.

 • RALSKYHO VZDOR, IXb

  V úzké JZ stěně stěnou přes 3 kruhy přímo na vrchol. Pavel Henke, Pavel Bechyně, 13.6.1996

 • KŘTITEL, RP Xa

  Stěnou podél hrany vlevo od cesty „Ralskyho vzdor" k 3.BH, vlevo sokolem (4.BH) a stěnou n. v. k zábradlí. Tomáš Sobotka x Pavel Henke, 20.10.2017

 • NA HRANĚ ZÁKONA, Xb

  Vpravo od „Kónické cesty“ hranou (kruh) a dále stěnou přes 4 kruhy k zábradlí. Tomáš Sobotka, Pavel Henke, Evžen Hollmann, Ivana Paterová, 14.8.2010

 • KÓNICKÁ CESTA, IV

  Zužujícím se komínem na vrchol. Zdeněk Hubka, Jaroslav Houser, Milan Havlák, Slavomil Krob, 26.11.1977

 • POD ZÁBRADLÍM, VIIa

  Mírně převislým koutem přes převis, nad ním doprava do spáry a tou ke kruhu. Dále rozšiřující se spárou na vrchol. Vladimír Sojka, Karel Bělina, Stanislav Lukavský, 25.3.1990

 • MÍRNĚ PŘEVISLÝ KOUT, V

  Koutovou spárou přímo na vrchol. Jaroslav Houser, Zdeněk Hubka, 27.12.1977

 • MÍRNĚ PŘEVISLÝ KOUT - VARIANTA, V

  Od zlomení kouta komínem přímo na vrchol. Jaroslav Houser, Zdeněk Hubka, 27.12.1977

 • ZÁPADNÍ KOUT, IV

  Spárou a komínem na vrchol. Jaroslav Houser, Zdeněk Hubka, 11.12.1977

 • CESTA PRO LÍBU, VIIc

  Od 1. kruhu cesty „Západní trhliny“ vpravo stěnou přes 2 kruhy na vrchol. Zbyněk Homola, D. Nehasil, 15.6.1996

 • ZÁPADNÍ TRHLINY, VIIIb

  Vlevo od cesty „Západní kout“ trhlinami (kruh) až na konec (2. kruh) a stěnou na vrchol. V. Nehasil, Zbyněk Homola, D. Nehasil, 18.5.1996

 • JÍZDA KRÁLŮ, VIIIb

  Vlevo od cesty „Západní trhlinky" spárou (2 kruhy), výše sokolíkovým žebrem na polici k 3. kruhu. Stěnou přímo na vrchol. Jan Paul x V. Nehasil, D. Nehasil, 28.6.2005

 • VLK V ROUŠE BERÁNČÍM, Xa

  Vpravo od cesty „Kozlí kout" hranou a koutkem k 1.BH, zprava ke 2.BH. Stěnou přes 3. a 4.BH na hranu a tou k 5.BH. Vlevo za hranu, traverz do komína a jím na vrchol. Pavel Henke x Robert Hes x Tomáš Sobotka, 19.10.2017

 • VARIANTA - PÁR FACEK, Xb

  Od 5.BH cesty „Vlk v rouše beránčím" hranou přímo přes 6.BH na vrchol. Tomáš Sobotka, Pavel Henke, 19.10.2017

 • KOZLÍ KOUT, VI

  Stěnou, spárou a komínem na vrchol. Josef Kozlík, Jaroslav Houser, Miroslav Janšto, Zdeněk Hubka, Václav Helcl, 11.12.1977

 • OD BRANKY, VIIa

  Vpravo od branky spárou na plošinu nad prvním schodištěm. Spárou na stupeň k 1. kruhu. Traverz doleva do spáry a tou ke 2. kruhu. Traverz doprava do komína a jím na vrchol. Karel Bělina, J. Frühaufová, 27.10.1990

 • PROŠLÝ PIŠKOTY, RP Xa

  Vpravo od schodiště v údolní stěně spárou do zářezu a hranou přímo (pod převisem hodiny) k BH. Zprava stěnou n. v. Pavel Henke x Tomáš Sobotka, 19.06.2018

 • VNITŘNÍ SPÁRA, VI

  Z průchodu mezi prvním a druhým schodištěm při cestě nahoru, vlevo spárou přes kruh na vrchol. Vladimír Sojka, Karel Bělina, Stanislav Lukavský, 25.3.1990

 • PO SCHODECH, VIIc

  Na konci prvního schodiště doleva na polici ke kruhu. Schodišťovou spárou, výše komínem na vrchol. Stanislav Lukavský, Karel Bělina, Vladimír Sojka, 25.3.1990