Lokace: Mapy.cz

Knihovna M

Cesty na této skále

  • BRAKOVÁ LITERATURA, V

    Středem Z stěny přes 2BH ke slaňovacímu BH. Petr Waller, Josef Koudelka, 4.5.2013

  • ČERVENÁ KNIHOVNA, V

    Cestou „Braková literatura“ k 1.BH. od něj vpravo na hranu a podél ní přes 2.BH na temeno. Petr Waller, Josef Koudelka, 4.5.2013

  • OMYL PLESNIVÉHO KNIHOVNÍKA, VI

    V levé části J stěny podél trhlin, později stěnou při hraně a nakonec hranou na temeno (vpravo slaňák). Jiří Chocholoušek, Robert Hes, 18.2.2014