Lokace: Mapy.cz

Postilion

Cesty na této skále

 • CESTA BEZ KOČÁRU, VIIa

  Vpravo v náhorní stěně stěnou přes kruh na šikmou římsu. Tou doleva na hranu a stěnou na vrchol. Helmut Paul, Dieter Fahr, Dietmar Heinicke, Eberhard Roßberg, 10.5.1975

 • JIHOVÝCHODNÍ HRANA, VIIb

  Postavením na JV hranu a tou přes kruh přímo na vrchol. Peter Henke, Claus Böhme, 26.6.1976

 • ÚDOLNÍ CESTA, VIIa

  Vlevo od S hrany stěnou ke žlabu (kruh). Žlabem na balkón a stěnou na vrchol. Zdeněk Kropáček, 18.1.1975

 • ÚDOLNÍ CESTA - VARIANTA, V

  V Z stěně mohutným stavěním k šikmému žlabu a jím na balkón. Stěnou na vrchol. Zdeněk Kropáček, Manfred Kühn, Egon Merke, 29.7.1978

 • ŽABYKUCH, VIIIc

  Levou náhorní hranou přímo přes 2 kruhy na vrchol. Pavel Henke, Pavel Bechyně, 11.7.2002