Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • JIHOZÁPADNÍ HRANA, VIIIa

    JZ hranou přes 2 kruhy přímo na vrchol. Jürgen Höfer, 21.4.2001

  • VÝSTUP, IV

    Položenou údolní (V) hranou na vrchol. Frank Kaßner, Horst Dolata, Jürgen Werner, Günter Kaßner, R. Heinze, G. Hoffmann, 17.5.1975