Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • ARMÁDA SPÁSY, VIIb

  V S stěně rozporem ke kruhu v masívu, rozporovým komínem ke 2. kruh a hranou na vrchol. Václav Sojka, M. Heinrich, 1.8.1989

 • BERUŠKA, VIIb

  Při tupé náhorní (JV) hraně sokolíkem a stěnou k BH cesty „Lojza lívanců“. Vpravo trhlinou a hranou na vrchol. Václav Sojka, Jiří Matějíček, 12.9.1994

 • CESTA STARÝCH PÁNŮ, VIIa

  Vpravo v náhorní (V) stěně spárou v masívu, přepad a traverz vlevo ke kruhu. Šikmou spárou na vrchol. Zdeněk Kropáček, Manfred Kühn, Miroslav Machovič, 28.8.1983

 • CESTA STARÝCH PÁNŮ - PŘÍMÁ VARIANTA, VIIb

  Rozporovým komínem přímo ke kruhu. Šikmou spárou na vrchol.

 • LOJZA LÍVANCŮ, VIIa

  Rozporovým komínem „Staré cesty“, výše stěnou přímo přes BH na vrchol. Václav Sojka, 25.5.1993

 • STARÁ CESTA, IV

  Při Z konci strže rozporem a stěnou doleva na plošinu. Žlabem na vrchol. Helmut Paul, A. Paul, 14.5.1975

 • STARÁ CESTA - VARIANTA, III

  Od S v masívu sestup na balkón, stavěním z přepadu na lávku v Z stěně a vpravo ke žlabu. Jím na vrchol. Manfred Kühn, D. Falz, H. Baumann, 24.9.1989

 • STREJČKOVA CESTA, VIIb

  Vlevo v SZ stěně nevýrazným koutem a stěnou doprava ke kruhu. Stavěním a spárou na balkón, výše stěnou na vrchol. Jaroslav Houser, Miroslav Dříza, Zdeněk Hubka, 17.6.1978

 • *SUMMA CUM LAUDE (S NEVĚTŠÍ POCHVALOU), VIIIc

  V údolní stěně koutem přes dva kruhy stěnou na vrchol. Němečtí lezci