Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • HŘEBENOVÁ CESTA, IV

  Z masívu 4m sestoupit, překrok a rozporem na vrchol. Hasso Gantze, Heinz Walther, 18.9.1977

 • JIHOVÝCHODNÍ CESTA, III

  Z náhorní strany širokým komínem na šikmý balkón a spárou na vrchol. Jan Bílek, 8.6.1971

 • JIŽNÍ BOK, VIIIa

  Vpravo od Staré cesty krátce převislou spárou na lávku, traverz krátce vpravo a spárovým sokolíkem šikmo vpravo na balkón. Vlevo šikmou římsou (nebo spárou) na vrchol. Jürgen Höfer, U. Fridrich, 7.7.2002

 • PŘESKOK, 1

  Z masívu skok na předvrchol a stěnou na vrchol. Dietmar Heinicke, 28.8.1971

 • SEVERNÍ BOK, VIIc

  Ve středu S stěny sokolíkem ke kruhu. Traverz vlevo, spárou na římsu a spárou vlevo přes 2. kruh na její konec. Traverz vpravo a stěnou přes 3. kruh ke spáře. Tou a komínem n. v. Jürgen Höfer, U. Fridrich, 7.7.2002

 • SEVERNÍ KOMÍN, IV

  Komínem v S stěně na vrchol. Jan Bílek, 26.6.1971

 • STARÁ CESTA, III

  Spárou a komínem z JV strany na předvrchol a žlabem na vrchol. Jan Bílek, 8.6.1971

 • VÝCHODNÍ ŽLAB, V

  Z náhorní strany traverz doprava za V hranu, žlabem na balkón a n. v. Heinz Weigel, 28.8.1971