Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • BALETKA, VIIa

  Ze sedla traverz doleva do středu J stěny (hodiny) a tou šikmo doleva ke kruhu. Vlevo stěnou na vrchol. F. Záběhlík, V. Záběhlík, 13.9.1975

 • KNÍŽECÍ CESTA, VIIa

  Údolní hranou (2 kruhy) na lávku a cestou „Tři kuchaři“ na vrchol. Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková, 16.5.1992

 • POSLEDNÍ VŮLE, VIIa

  Vpravo v J stěně z lávky stěnou přes kruh na vrchol. V. Nehasil, D. Nehasil, Zuzana Plačková, J. Pekař, 29.10.1994

 • SEVERNÍ CESTA, VI

  Ze sedla traverz doprava za hranu (hodiny) na plošinu. Širokým vhloubením ke kruhu a stěnou přímo, výše poněkud vlevo na vrchol. Zdeněk Kropáček, E. Puncman, M. Švec, 13.9.1975

 • SEVEROVÝCHODNÍ HRANA, V

  Od hodin cesty „Severní cesta“ přímo trhlinou podél SV hrany na vrchol. F. Záběhlík, V. Záběhlík, 13.9.1975

 • STARÁ CESTA, IV

  Z náhorní strany na předskalí a přepadem (stavěním) do stěny. Vpravo stěnou na vrchol. O. Heinicke, 1924

 • STARÁ CESTA - NÁSTUPOVÁ VARIANTA, V

  Hranou na předskalí a „Starou cestou“ na vrchol. Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková, 17.8.1986

 • TŘI KUCHAŘI, VIIa

  Ze sedla doleva po lávce na Z hranu (kruh). Stěnou přes 2. kruh a podél hrany na vrchol. O. Cihelna, M. Janšto, J. Hefel,30.5.1982

 • ÚDOLNÍ CESTA, V

  V údolní stěně spárou do sedla a „Starou cestou“ na vrchol. Karel Bělina, O. Cihelna, 31.5.1981