Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • VÝCHODNÍ HRANA, IV

  Ze sedla V hranou, (stavěním) přes převis a stěnou na vrchol. Willy Kotz, Kurt Neubert, 4.6.1922

 • JIHOVÝCHODNÍ CESTA, VI

  Úplně vpravo v J stěně převislou stěnou na římsu, šikmo doprava k hodinám a traverz vlevo na JV hranu ke kruhu, stavěním a na vrchol. Walter Barth, H. Ziegenbein, 20.9.1936

 • JIŽNÍ CESTA, VIIb

  Středem J stěny (kruh), nahoře žlabem na vrchol. Walter Barth, H. Ziegenbein, 29.8.1936

 • 5.A NA VÝLETĚ, VIIb

  Asi 3 m vlevo od „Jižní cesty“ stěnou přes kruh na vrchol. René Pohořálek, Jiří Havlák ml., 12.11.1983

 • JIHOZÁPADNÍ CESTA, IV

  Vpravo od JZ hrany lámavou stěnou šikmo doleva na plošinu. Stěnou, nahoře šikmo doprava na vrchol. Herbert König, Arthur Gründlich, Horst Böhme, Georg Riedel, 25.7.1926

 • SEVERNÍ CESTA, VI

  Ve středu S stěny žebrem šikmo doprava, výše přímo na plošinu (kruh). Stavěním a spárou na vrchol. Walter Barth, H. Ziegenbein, G. Wolf, 1.9.1935

 • SEVEROZÁPADNÍ CESTA, IV

  Ze sedla dlouhý traverz doprava ke krátké spáře, tou a stěnou na vrchol. Wilhelm Fiehl, 4.6.1922