Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • CESTA DÍKŮ, I

    Ze sedla přes stupně na blok a spárou na vrchol.

  • JAKEŠŮV VĚŠÁK, IV

    Vlevo při levé náhorní hraně spárou na blok a vlevo komínem na vrchol.

  • DOLAROVÁ HRANA, V

    Zleva stěnou na pravou náhorní hranu a tou na vrchol.