Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • NÁHORNÍ HRANA, IV

  Náhorní hranou přes balkón na vrchol. Zdeněk Kropáček,Zdeněk Patzelt, 16.5.1992

 • PRAVÝ KOMÍN, IV

  Vpravo v náhorní stěně komínem na vrchol. Zdeněk Patzelt, 16.5.1992

 • STARÁ CESTA, III

  V náhorní (S) stěně komínem s převislým nástupem na vrchol. Zdeněk Kropáček, Zdeněk Patzelt, 16.5.1992

 • STARÁ CESTA - ELEGANTNÍ VARIANTA, IV

  Náhorní hranou na balkón, traverz doprava do komína a jím na vrchol. Gerald Männel, 28.8.1997

 • TUNELOVÁ CESTA, I

  Od nástupu „Staré cesty“ komínem dovnitř věže a úzkým průlezem na vrchol. Dáša Kropáčková, Zdeněk Patzelt, 16.5.1992

 • ÚDOLNÍ CESTA, VIIa

  V Z stěně stěnou přes kruh do komína a jím na vrchol. Zdeněk Patzelt, Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková, 16.5.1992

 • ÚDOLNÍ KOMÍN, III

  Vpravo v Z stěně komínem na vrchol. Zdeněk Kropáček, Zdeněk Patzelt a Dáša Kropáčková 16.5.1992