Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • KOUZELNÁ CESTA, VI

  Vpravo od „Staré cesty“ žlabem při hraně na vrchol. Miroslav Michlík, Pavel Černý, 14.8.1972

 • MRAVENČÍ CESTA, VI

  Středem náhorní stěny přímo na vrchol. Karel Bělina, Karel Hladík, 8.7.1972

 • NÁHORNÍ CESTA, VI

  V levé části náhorní stěny (stavěním) na lávku a vlevo stěnou na vrchol. Erich Fröde, Heinz Walther, Heinz Güldner, H. Graupner, S. Kyanowski, 22.4.1972

 • STARÁ CESTA, IV

  Vpravo v náhorní stěně stěnou šikmo doprava na vrchol. Erich Fröde, Heinz Walther, Heinz Güldner, 22.4.1972

 • ÚDOLNÍ HRANA, VI

  Vlevo při údolní hraně na římsu, doprava na balkón a vlevo stěnou na vrchol. Rolf Thomas, W. Lorenz, 22.4.1972