Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • HLEDÁNÍ PRAVDY, RP VIIIb

  Od JZ trhlinou ke kruhu a stěnou šikmo vlevo na vrchol. Pavel Henke a Jan Dušek, 18.7.2016

 • PROZŘENÍ, RP Xa

  Náhorní hranou a vpravo stěnou přes kruh přímo n. v. Pavel Henke a Andreas Poppe, Pavel Bechyně, 22.7.2016

 • VOSÍ ALERGIE, V

  V náhorní stěně mohutným stavěním a hranou na vrchol. F. Fünfstück, Hasso Gantze, H. Müller, Holger John, Jürgen Schmädicke, B. John, G. Jacob, P. Jacob, Waldtraut Gantze, V. Müller, 10.7.1999

 • VOSÍ KRÁLOVNA, VIIb, RP VIIc

  Vpravo od cesty "Žihadlo" hranou ke kruhu a žlabem n. v. Pavel Henke a Andreas Poppe, Pavel Bechyně, 25.10.2002

 • ŽIHADLO, VIIb

  Vlevo v údolní stěně žlabem ke kruhu a vlevo do dalšího žlabu. Jím na vrchol. T. Kieschnick, Gerald Männel, M. Bellmann, A. Kittler, J. Hempelt, 30.5.1999