Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • JIŽNÍ KOMÍN, IV

    Úplně vlevo v jižní stěně komínem přes zúžení na temeno. Jan Paul, 14.1.2018

  • NEBESKÁ BRÁNA, VIIc

    Komínem v údolní stěně asi 8m vzhůru na polici (SM), traverz vlevo do stěny k 1.K, podél trhliny (SM) na velký balkon (dobírací BH) a stěnou podél hrany přes 2K, stěnou přes převis na balkonek a převisem (4.K) n. t.. Jan Paul, Šárka Paulová, 7. 5. 2021 (Cesta věnována památce na bratra Martina)

  • PŘÍMÁ VARIANTA – OSUDNÁ KEŠKA, VIIIb, RP VIIIc

    Hranou a stěnou (K) k 1.K cesty „Nebeská brána“ a tou n. t.. Jan Paul, 11. 5, 2022

  • SIMA-SALA-BIM, VIIc

    Z balkonu v JZ stěně vpravo do koutku cesty „Božský pěvec" a tou na polici, vlevo hranou (kruh) a stěnou ke 2. kruhu, stěnou šikmo vpravo na temeno. Jaroslav Cach, T. Roďan, 10.7.2016

  • BOŽSKÝ PĚVEC MILAN, VIIb

    V levé části údolní stěny přes 2K na polici, dále koutkem a vpravo na hranu (3. K). Hranou, výše vpravo do cesty „Fompeho AZ-kvíz" a tou n. t. Miroslav Dunovský, Jaroslav Cach, 16.9.2012

  • FOMPEHO AZ-KVÍZ, VIIb

    Spárami v údolní stěně na římsu k 1. K, stěnou a trhlinou vlevo ke 2. K, výše stěnou při hraně n. t. Miroslav Dunovský, Michal Mareš, 28.6.2012

  • MAGION, VIII

    Středem údolní stěny (2K) do římsy (hodiny), vlevo spárou pod převis (3. K), přes převis zleva a šikmo vpravo k 4. K. Přímo přes další převis a stěnou n. t. Miroslav Dunovský x Jaroslav Cach, 6.9.2012

  • MAGION DIREKT, IX

    Od 3. K cesty „Magion" trhlinou přes převis přímo ke 4. kruhu cesty „Magion" a tou n. t. Jan Makovička, Jaroslav Cach, 74.2019

  • MAGICKÉ OKO, IX

    Jako cesta „Magion" do police k hodinám. Stěnou vpravo (kruh) pod převis, doprava za hranu a stěnou ke kruhu, doleva na hranu a tou na temeno. Jaroslav Cach, T. Roďan, 1.7.2016

  • LEDNOVÉ TANGO, V

    V pravé části údolní stěny komínem přes zarostlý stupeň a na balkon v S stěně, z něho koutem přes vklíněný balvan n. t. Jan Paul, 14.1.2018