Lokace: Mapy.cz

Jehla

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, 1

  Z náhorní strany doleva a stupňovitou JV stěnou n. v.

 • CESTA HORSKÝCH KOZ, 3

  Zcela vlevo v údolní stěně doleva m. zářezem. Šikmou stěnou na balkón a pravou stranou na šikmý balkón. 4m doprava žlábkem k jemné spárce v koutku (BH). Od jejího koutku doprava přes BH na doleva stoupající rampu. V její polovině stěnou na hřeben a jím n. v. Lothar Petrich, Helfried Mathe, 13.3.2004

 • TEMNÁ STRANA MOCI, 3

  Od Z hrany doprava traverz na šikmý balkón, doleva žlábkem, převisy obcházíme doprava, přes balkón na hřeben. Jím n. v. Lothar Petrich, Helfried Mathe, Roman Klinger, Anke Mathe, 13.3.2004

 • KVETOUCÍ KRAJINY, 4

  Ze šikmého balkónu "Temné stran" trhlinou doprava k BH. Přes něj doprava traverz na hranu. Vlevo od ní 4m vzhůru a doleva k (BH). Traverz doleva a přes stupeň k doprava stoupající rampě. Od jejího konce doprava vzhůru ke stromu a dále hřebenem n. v. Lothar Petrich, G. Hölzel, 29.3.2004

 • ROZLUČKA SE SVOBODOU, 5

  Trhlinou Krvácející krajiny 4m vzhůru a doleva vzhůru k 1.BH. Stěnou zleva k 2.BH. Nejprve doprava, pak doleva ke 2.BH "Stezky horských koz". Doleva nahoru ke smrčku a doprava stěnou k doleva ubíhající rampě. Z jejího konce stěnou n. v. Lothar Petrich, G. Hölzel, 11.4.2004

 • KOMPLETNÍ ZÁPADNÍ HŘEBEN, 5

  Vlevo od Z hrany pravou stranou malého zářezu přes 1.BH na balkón s břízou. Doleva na malý balkón ke hraně (2.BH). Traverz doleva a přes 3.BH ke hraně. Vpravo od ní na hřeben a jím n. v. Helfried Mathe a Lothar Petrich,13.6.2004