Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • CESTA STARÝCH MLÁDENCŮ, VIIb

  Ve středu SZ stěny spárou vzhůru a traverz doprava ke kruhu. Spárou na vrchol. Jiří Šlégl, Karel Skopec, 5.9.1976

 • DIAGONÁLA, VIIa

  Asi 2m vpravo od cesty „Srp“ stěnou k pásu ploten. Jimi šikmo vpravo vzhůru a přes velkou plotnu vpravo na vrchol. Gisbert Ludewig, Dietmar Heinicke, 4.11.1975

 • KOUZELNÉ ŽEBRO, IXa

  Vlevo v SZ stěně trhlinou ke kruhu. Stěnou a trhlinou přes 2. kruh přímo na vrchol. Jürgen Höfer, 8.8.1997

 • NÁHORNÍ KOMÍN, III

  Komínem mezi věží a masívem a žlabem „Staré cesty“ na vrchol. Helmut Weigel, Heinz Weigel, 5.10.1974

 • POLEDNÍ CESTA, VI

  Vpravo od J hrany žebrem a hranou ke kruhu. Stěnou na římsu, traverz doleva a stěnou na vrchol. Petr Laštovička , Helmut Weigel, Heinz Weigel, 2.5.1975

 • POLEDNÍ CESTA - VARIANTA, VI

  J hranou přímo ke kruhu a jako „Železná cesta“ na vrchol. Petr Laštovička, Jiří Drnec, 7.8.1981

 • PŘEPAD, IV

  V masívu vpravo od „Staré cesty“ sestup na římsu. Přepad a stěnou na vrchol. Petr Laštovička, 7.9.1975

 • SKOK, 2/I

  Z masívu skokem do žlabu „Staré cesty“ a tou n. v. Dietmar Heinicke, Dieter Lehmann, 1.5.1975

 • SRP, V

  Středem JV stěny spárou na vrchol. Dieter Lehmann, Dietmar Heinicke, 1.5.1975

 • STARÁ CESTA, III

  Z masívu sestup žlabem na římsu, vlevo překrok a vpravo žlabem na vrchol. Heinz Weigel, 19.9.1974

 • SVATEBNÍ ZÁVOJ, VIIb

  Vpravo v JZ stěně žlabem na římsu a přes převis ke kruhu. Stěnou, později šikmo vlevo ke 2. dodatečnému kruhu a vpravo ve středu stěny n. v. Jiří Šlégl, Karel Skopec, 12.9.1976

 • SVATEBNÍ ZÁVOJ - PŘÍMÁ VARIANTA, VIIc

  Ve středu JZ stěny přes kruh ke 2. kruhu a cestou „Svatební závoj“ na vrchol. Jürgen Höfer, 9.5.1997

 • TALÍŘOVÁ CESTA, VI

  Úplně vpravo v JV stěně asi 8m vzhůru, úkrok vlevo a stěnou, výše spárou na vrchol. Petr Laštovička, Helmut Weigel, Heinz Weigel, 7.9.1975

 • ZÁPADNÍ HRANA, VIIa

  Z hranou k šikmému balkónu (kruh). Stěnou šikmo vlevo na vrchol. P. Laštovička, Helmut Weigel, Heinz Weigel, 7.9.1975

 • ŽELEZNÁ CESTA, V

  Spárou ve středu JV stěny 4m, vlevo stěnou na římsu u J hrany a přes hrot na vrchol. Heinz Weigel, HHelmut Weigel, 5.10.1974