Lokace: Mapy.cz

Ky Ka Ma
Ky Ka Ma scaled

Cesty na této skále

 • VEČERNÍ PROCHÁZKA, VIIb

  Vlevo v S stěně sokolíkem ke kruhu, výše do spáry a tou do jeskyňky. Rozšiřující se spárou a soustavou komínů na vrchol. Pavel Bechyně, Pavel Henke, 24.9.1995

 • BURAN, VIIIb

  Asi 2 m vpravo od cesty „Večerní procházka“ stěnou přes BH vpravo do spáry a tou ke kruhu. Stěnou přes převis a vpravo (BH) na vrchol. Pavel Henke, Pavel Bechyně, 17.9.1995

 • KANGAROO RIDGE, Xb

  Nástup vlevo od cesty „Magnum“ stěnou přes 6 kruhů na vrchol. Jiří Slavík x Jiří Novák, 4.5.2002

 • MAGNUM, IXb

  Nástup shodný s cestou „Columbia“ stěnou přímo přes BH ke kruhu. Přes převísek a vlevo ke 2. kruhu. Vlevo sokolem do zářezu přes 2 kruhy do dalšího sokola a jím přes 5. kruh na vrchol. Pavel Bechyně, Pavel Henke, 3.6.1996

 • COLUMBIA, IXb

  Stěnou přes BH šikmo vpravo ke kruhu, přímo stěnou (2 BH) k 2. kruhu. Stěnou přes další 2 BH ke slanění. Pavel Henke, Pavel Bechyně, 17.9.1995

 • MULTIPLEX, IXc

  Nástup shodný s cestou „Columbia“ stěnou přímo přes BH ke kruhu. Šikmo vpravo do sokola a jím přes 2. kruh do vodorovného zářezu (vrcholová kniha). Převisem a stěnou přes 3 kruhy do spáry a tou na vrchol. Pavel Henke, Pavel Bechyně, 16.6.1996

 • TICHÁ HRŮZA, VIIIc

  Vpravo v S stěně z balvanu převislou stěnou přes 2 kruhy do spáry a tou na konec, traverz vpravo k BH. Spárou přímo na polici pod převis (3. kruh). Traverz vpravo za hranu ke 4. kruhu a stěnou lehce na vrchol (od 4. kruhu je 35 m na vrchol). Pavel Bechyně, Richard Kaule, Ludvík Mattes, 1990

 • VARIANTA "TICHÉ HRŮZY" - SPRELACART, RP IXb

  Od 4. kruhu "Tiché hrůzy" přímo přes 2 BH ke slaňovacímu BH. Chris-Jan Stiller, 28.5.2016

 • ATLANTIS, IXa

  Vpravo od cesty „Tichý hrůza“ (nástup z tur. cesty od vody) tupou hranou (kruh) ke 2. kruhu. Zleva k 3. kruhu a stěnou přes 3 kruhy pod převis k 7. kruhu. Stěnou přes převis, výše vpravo za hranu k 8. kruhu. Stěnou přímo na vrchol. Pavel Bechyně, Pavel Henke, 21.7.1995

 • MENU CHO, IXc

  Od nástupu cesty „Atlantis“ šikmo vpravo k 1. kruhu. Doprava stěnou ke 2. kruhu. Dále pod převis a jím přes 3 kruhy k 8. kruhu cesty „Atlantis“. Tou na vrchol. Petr Slanina, Jiří Slavík, Jirka Novák, 22.6.2002

 • KOPNI SI DO SVÝHO HENKEHO!, Xa

  V pravé části největšího převisu (nástup z tur. cesty od vody). Velkým převisem přes 1. a 2. BH , šikmo vlevo stěnou do zářezu 3. BH a dlouhý traverz vlevo ke 3.kruhu "MENU CHAO" a tou n. v. Tomáš Sobotka a Pavel Henke a David Obermann , 26.11.2016

 • NAROZENINY, VIIb

  V levé části J stěny šikmo vlevo na balkón, stěnou přímo ke kruhu. Výše stěnou a traverz vlevo do spáry a tou na polici, vpravo ke 2. kruhu. Od 2. kruhu spárou a vpravo na zarostlou polici, doleva a stěnou přímo k 3. kruhu. Přímo stěnou (4. kruh) přes převísek na vrchol. Pavel Bechyně, Richard Kaule, Ladislav Kopeček, Ludvík Mattes, 23.8.1990