Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • BOUŘKOVÁ CESTA, 1

  Od J žlabem a komínem na J vrchol. Přeskok na balkón a stěnou na vrchol. Heinz Walther, 23.7.1972

 • DŽBÁNEK BOROVÉ VŮNĚ, VI

  V levé části údolní strany u borovice stěnou přes velké hodiny na vrchol. Vlastislav Hrkal st., Josef Wawricza, Zajíc, 2.5.1987

 • NÁHORNÍ CESTA, , VI

  V SV stěně, vpravo od „Staré cesty“, stěnou šikmo vpravo na polici (kruh). Stěnou na vrchol. Karel Bělina, Zdeněk Hubka, František Žid, Vladimír Pilař, 18.9.1977

 • SEVERNÍ SPÁRA, IV

  Vpravo v SV stěně vzhůru doprava zarostlou policí a spárou na vrchol. Karel Bělina, Zdeněk Hubka, František Žid, Vladimír Pilař,18.9.1977

 • ŠPINAVÁ CESTA, V

  Vlevo od „Staré cesty“ SV stěnou na vrchol. František Žid, Zdeněk Hubka, Karel Bělina, Vladimír Pilař,18.9.1977

 • STARÁ CESTA, II

  Náhorním koutem a spárou na balkón, vpravo stěnou na vrchol.

 • ÚDOLNÍ CESTA, VIIa

  Vpravo od „Údolního komínu“ stěnou přes převis a koutem přes hodiny na vrchol. Karel Bělina, František Žid, Zdeněk Hubka, 18.9.1977

 • ÚDOLNÍ KOMÍN, II

  Údolním zarostlým žlabem a komínem na vrchol. Heinz Walther, 22.6.1972

 • VÝCHODNÍ HRANA, V

  Úplně vlevo v náhorní stěně spárou a V hranou n. v. František Žid, Karel Bělina, Zdeněk Hubka, 18.9.1977