Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • STARÁ CESTA, V

    Rozporovým komínem mezi věží a masívem na vrchol. Lubomír Kaván, L. Štěpán, 3.1.1989

  • ZÁPAD SLUNCE, V

    Z stěnou při levé hraně přímo na vrchol. Lubomír Kaván, L. Štěpán, 19.10.1989

  • PŘESKOK, 2

    Z masívu sestup na pískovcové výčnělky a skok na vrchol. David Nehasil, 2.7.1997