Lokace: Mapy.cz

VELKÉ ŽLUTÉ CIMBUŘÍ
VELKÉ ŽLUTÉ CIMBUŘÍ
VELKÉ ŽLUTÉ CIMBUŘÍ topo

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, VI

  Spárou při V hraně do žlabu a jím na vrchol. 1924

 • CESTA EXPERTŮ, VIIb

  Z předskalí vlevo od „Staré cesty“ traverz vlevo do výklenku, stěnou a spárou přes převis ke kruhu. Přes převis na vrchol. Ladislav Štěpán, J. Hořák, 3.6.1962

 • DOBYTÍ BASTILY, VIIIc

  Vpravo v J stěně hranou přes kruh na polici. Sokolíkem přes 2. kruh a stěnou přímo na vrchol. Pavel Henke, Pavel Bechyně, Erich Melzer, 16.9.1992

 • GYMNASTICKÁ CESTA, VI, (VIIa)

  Žebrem vpravo v J stěně přes převis ke kruhu a (stavěním) ke žlabu. Žlabem a komínem na vrchol. Slavomír Chmela s druhy, 1953

 • JIŽNÍ CESTA, V

  Ve středu J stěny žebrem na římsu. Traverz vlevo do spáry, tou na kazatelnu a vlevo oblou hranou na vrchol. Kurt Zinke, F. Frömder, Max Hähnel, 1.7.1911

 • ZVONIVÁ CESTA, VIIa

  Stěnou vlevo od „Jižní cesty“ pod jemné žebro, sokolíkově vzhůru do výklenku, doprava ke spáře a „Jižní cestou“ na vrchol. František Tůma, Bohumír Myška, 1959

 • DÁREK PRO PETRU, VIIIa

  JZ hranou k hodinám a doprava k 1. kruhu. Stěnou mírně doprava, přímo a doleva ke 2. kruhu a stěnou přímo na vrchol. Stanislav Feigl st. a Evžen Hollmann, 11.10.1985

 • JIŘÍKOVA CESTA, VIIc

  Z stěnou (1. kruh) do spáry a tou ke 2. kruhu. Výše šikmo doleva k 3. kruhu. Stěnou do kouta v převisu. Nad převisem traverz doprava (hodiny) a stěnou na vrchol. Bedřich Šedý, Bohumír Myška,1961

 • JIŘÍKOVA CESTA - VARIANTA, VIIIa

  Od 2. kruhu přímo stěnou a hranou přes kruh na vrchol. Evžen Hollmann, Pavel Henke, 10.10.1992

 • CESTA JAROSLAVA MÁDLA, VIIc

  Středem Z stěny přes 2 kruhy přímo ke 3. kruhu „Jiříkovy cesty“ a tou na vrchol. Evžen Hollmann a Stanislav Feigl st., 22.8.1989

 • ROSNÝ BOD, VIIc

  Vpravo od „Velveťácké cesty“ přes 2 kruhy k sokolíku, jím na konec. Traverz doleva a komínem „Severní cesty“ na vrchol. Ladislav Černý, 12.6.1976

 • MALÝ SEN, IXa

  Jako "Velveťácká cesta" k začátku spáry. Vpravo lávkou ke 2. kruhu cesty „Rosný bod". Tou až k začátku traverzu. Spárami přes kruh n. v. Jürgen Höfer s druhy, 9.5.2004

 • VELVEŤÁCKÁ CESTA, VIIa, RP VIIb

  Od SZ přes převis a koutem ke kruhu. Stěnou ke spáře a tou na lávku. „Severní cestou“ na vrchol. Slavomír Chmela s druhy, 1960

 • SEXUELLE TECHNIKEN, , VIIc

  Vlevo od „Velveťácké cesty“ stěnou k 1. kruhu, traverz na hranu a tou (2. kruh) na lávku. „Severní cestou“ na vrchol. Pavel Bechyně a Pavel Henke, 1.8.1989

 • SEVERNÍ CESTA, VI

  Komínem a spárou ve středu S stěny na lávku, přechod doprava další lávkou šikmo doleva k úzkému komínu a jím na vrchol. Erich Langer, H. Neumann, A. Möbius, 1.8.1939

 • SEVERNÍ SPÁRA, VI

  Spárou vlevo od „Severní cesty“ a stěnou na plošinu a spárou na vrchol.

 • VELKÁ CESTOVNÍ LOUPEŽ, , VIIIb

  Vlevo v S stěně (2 kruhy) na vrchol. 19.5.1975

 • SEVERNÍ SPÁRA - VARIANTA, , VI

  Z balkónu na V hraně traverz doprava ke spáře „Severní cesty“ a tou na vrchol. Zdeněk Kropáček, Jaroslav Mlezák, 11.8.1963

 • TAJNÁ CHODBA, VI

  V hranou na předskalí a stěnou (vlevo od cesty „Velká cestovní loupež“), přes kruh na vrchol. Zdeněk Petráň, V. Kostrunek, Marta Petráňová, 13.7.1991