Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • SLUNEČNÍ HRANA, VI

    Při V hraně spárou na oddělené plato a vlevo hranou přes 3 BH na vrchol. Václav Sedláček, M. Kohout, 1995

  • ÚDOLNÍ CESTA, VI

    V údolní stěně výrazným pravoúhlým koutem na vrchol. Václav Sojka, 1993