Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, I

  Z náhorní strany na velkou plošinu a krátkou stěnou na vrchol. Před r. 1927

 • STARÁ CESTA - VARIANTA, III

  JV hranou na velkou plošinu. Petr Laštovička st., 12.3.1997

 • JIŽNÍ CESTA, IV

  Vpravo v J stěně z odštípnutého bloku šikmo vlevo na velkou plošinu a JV hranou na vrchol. Zdeněk Hubka, 2.6.1962

 • JIŽNÍ CESTA - VARIANTA, VI

  Vpravo v J stěně spárou na velkou plošinu. Petr Laštovička ml., V. Smital, Petr Laštovička st., 28.8.1981

 • POSLEFNÍ PŘÁNÍ ODSOUZENCE, VIIb

  V levé části J stěny trhlinou ke K, přes převis do žlabu a tím na vrchol. Karel Bělina, František Žid, 2.6.1977

 • POPRAVČÍ CESTA, VII

  Úzkou údolní (Z) stěnou na plošinku, (postavením) ke K a spárou na vrchol. Václav Tůma, Josef Žába, Karel Blažek st., 15.10.1961

 • POPRAVČÍ ČETA - VARIANTA, VII

  Spárou vpravo od JZ hrany na plošinku. Václav Tůma, Karel Blažek st., Josef Žába, 15.10.1961

 • KATOVA VARIANTA, VII

  Pravou spárou v S stěně na lištu a po ní doprava kolem hrany ke K. Zdeněk Weingartl, Pavel Weingartl, 16.8.1970

 • POVĚSTE HO VEJŠ, VIIIb

  SZ hranou přes 1.K do římsy a vlevo středem pilíře (2.K) přímo přes převis n. v. Lukáš Trojovský, Dan Bronec, 10.10.2022

 • SEVERNÍ CESTA, V

  Levou spárou v S stěně na velkou plošinu „Staré cesty“ a SV hranou na vrchol. Karel Blažek st., Josef Žába, 4.10.1961