Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • STARÁ CESTA, 2

    Od S z masívu přeskok a šikmou stěnou na vrchol. Zdeněk Kropáček, 2.5.1976

  • PŘESKOK, 1

    Od Z z masívu přeskok na vrchol. David Nehasil, 27.10.2007

  • ÚDOLNÍ KOMÍN, II

    Vlevo v údolní stěně komínem mezi věží a masívem, výše šikmou stěnou na vrchol. David Nehasil, 27.10.2007